Uchwały zarządu

Nr 2924/200/08 z dn. 15-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 4 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
na 2009 rok. więcej
Uchwały zarządu