Uchwały zarządu

Nr 2923/199/08 z dn. 11-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. więcej

Nr 2922/199/08 z dn. 11-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej
Uchwały zarządu