Uchwały zarządu

Nr 289/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Gminą Bielsk dotyczącego dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie Szlacheckim. więcej

Nr 288/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zawarcia aneksów do porozumień w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie i Powiat Otwocki oraz Powiat Kozienicki zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i Kozienicach oraz aneksu do porozumienia w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Powiat Gostyniński zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. więcej

Nr 287/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zawarcia aneksów do umów z Gminą Teresin dotyczących dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Niepokalanowie i Szymanowie. więcej

Nr 286/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie umowy wspólników dotyczącej współpracy Województwa Mazowieckiego, Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Agencji Mienia Wojskowego przy realizacji działań zmierzających do uruchomienia lotniska w Modlinie. więcej

Nr 285/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 284/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 283/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. więcej

Nr 282/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. więcej

Nr 281/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. więcej

Nr 280/7/06 z dn. 27-12-2006

w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu