Uchwały zarządu

Nr 43/2/06 z dn. 30-11-2006

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia dla pszczelarzy z Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu