Uchwały zarządu

Nr 2339/312/06 z dn. 10-10-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowych Planów Realizacji Działań dla Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR na rok 2006. więcej

Nr 2338/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie Umów o przyznanie dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów pilotażowych w latach 2006 i 2007 dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – Komponent I. więcej

Nr 2337/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie przyznania dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów pilotażowych w latach 2006 i 2007 dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich. więcej

Nr 2336/312/06 z dn. 10-10-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2335/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2334/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie zakupu usług drukowania i cateringu na potrzeby obchodów 60-lecia Koła Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim, które odbędą się w dniu 8 października 2006 roku w Grodzisku Mazowieckim. więcej

Nr 2333/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie zakupu usług drukowania i cateringu na potrzeby obchodów 50-lecia Koła Pszczelarzy w Wołominie, które odbędą się w dniu 7 października 2006 roku w Wołominie. więcej

Nr 2332/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie zakupu nagród, farb i lakierów na potrzeby konkursu plastycznego „Pszczoły i pszczelarze” i ekspozycji „Nasze Pszczelarstwo” organizowanych przez Koło pszczelarzy z Tłuszcza. więcej

Nr 2331/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie zakupu nagród dla laureatów konkursu pszczelarskiego „Życie pszczół na tle środowiska naturalnego” organizowanego przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku. więcej

Nr 2330/312/06 z dn. 10-10-2006

w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego na beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Pszczelarstwa w latach 2006-2013. więcej
Uchwały zarządu