Uchwały zarządu

Nr 138/251/06 z dn. 19-01-2006

w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu