Uchwały zarządu

Nr 2506/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stołeczną Kolumnę Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie. więcej

Nr 2505/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2504/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2503/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu. więcej

Nr 2502/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2501/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2500/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Szpitala im. Michała Okońskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2499/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie polskiej zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. więcej

Nr 2498/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. więcej

Nr 2497/240/05 z dn. 13-12-2005

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zdań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2005 rok. więcej
Uchwały zarządu