Uchwały zarządu

Nr 2442/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie. więcej

Nr 2441/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany planu wydatków niewygasających z upływem 2005 r. więcej

Nr 2440/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok. więcej

Nr 2439/239/05 z dn. 06-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w tabelach finansowych do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2438/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i udzielenia upoważnienia do jego ustanowienia. więcej

Nr 2437/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami:, Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich”. więcej

Nr 2436/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie przedłużenia terminu rozliczenia dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 2435/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Zabrodzie. więcej

Nr 2434/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Radzanów w powiecie mławskim. więcej

Nr 2433/239/05 z dn. 06-12-2005

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Paprotnia. więcej
Uchwały zarządu