Rok 1999

Poniżej prezentujemy rejestr uchwał z roku 1999
 

Rejestr uchwał rok 1999
Nr uchwały Data uchwalenia w sprawie:
IV/8/99 19.01.99 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
IV/9/99 19.01.99 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
IV/10/99 19.01.99 r. powołania Skarbnika Województwa Mazowieckiego
IV/11/99 19.01.99 r.

utworzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr X/41/99 z dn. 17.05.99 r., nr 11/2002 z dn. 16.12.02 r.

IV/12/99 19.01.99 r.

uchwalenia Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr VI/18/99 z dn. 22.02.99 r., nr X/40/99 z dn. 17.05.99 r., nr 81/2003 z dn. 20.10.03 r.

IV/13/99 19.01.99 r.

komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr 10/2002 z dn. 16.12.02 r.

IV/14/99 29.01.99 r.

wyboru składu osobowego komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr X/39/99 z dn. 17.05.99 r., nr XV/62/99 z dn. 20.08.99 r., nr XIX/72/99 z dn. 15.11.99 r., nr. 47/33/2000 z dn. 11.09.2000 r.

IV/15/99 29.01.99 r.

zasad ustalania wysokości wynagrodzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego

zm. uchwałą nr IX/30/99 z dn. 26.04.99 r.

IV/16/99 29.01.99 r.

diet radnych, zwrotu kosztów podróży oraz zasad finansowania klubów radnych i wykonywania mandatu radnego

zm. uchwałą nr 74/38/2000 z dn. 11.12.2000 r.

V/17/99 29.01.99 r. delegowania przedstawicieli Sejmiku do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
VI/18/99 22.02.99 r.

trybu prac nad uchwalaniem budżetu

zm. uchwałą nr XIX/75/99 z dn. 15.11.99 r., nr XXI/82/99 z dn. 20.12.99 r., nr 116/01 z dn. 26.11.01 r., nr 17/2002 z dn. 16.12.02 r.
VI/19/99 22.02.99 r. wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego pana Michała Boszko
VI/20/99 22.02.99 r. wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego pana Tadeusza Wydry
VII/21/99 15.03.99 r. objęcia mandatu radnego województwa mazowieckiego
VII/22/99 15.03.99 r. objęcia mandatu radnego województwa mazowieckiego
VII/23/99 15.03.99 r. desygnowania przedstawiciela Sejmiku do Komisji Konkursowej na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
VII/24/99 15.03.99 r. desygnowania radnych Sejmiku na członków Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
VII/25/99 15.03.99 r. ustalenia wstępnego projektu wzoru herbu Województwa Mazowieckiego
VIII/26/99 29.03.99 r. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwalenie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
VIII/27/99 29.03.99 r.

utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 42, poz. 1490)

zm. uchwałą nr XI/44/99 z dn. 21.06.99 r.

VIII/28/99 29.03.99 r.

budżetu Województwa Mazowieckiego na 1999 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 26.08.1999 r.  Nr 79, poz. 2319)
IX/29/99 26.04.99 r.

 utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 07.06.1999 r.  Nr 42, poz. 1491)

Zmieniona uchwałą nr 115/060 z dn.3.07.06 r. nr 65/07 z dn. 24.04.07 r. nr 93/09 z dn. 6.07.09 r .Nr …./11 z dn. 20.06.11 r.
IX/30/99 26.04.99 r. zmiany uchwały Nr IV/15/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego
IX/31/99 26.04.99 r. skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
X/32/99 17.05.99 r.

zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej działania Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Radomiu

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1833)

zm. uchwałą nr 128/01 z dn. 28.12.01 r.

X/33/99 17.05.99 r.

 zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej działania Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Ciechanowie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1834)

zm. uchwałą nr 129/01 z dn. 28.12.01 r.

X/34/99 17.05.99 r.

zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej działania Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1835)

zm. uchwałą nr 130/01 z dn. 28.12.01 r.

X/35/99 17.05.99 r.

zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej działania Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Siedlcach

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1836)

zm. uchwałą nr 131/01 z dn. 28.12.01 r.

X/36/99 17.05.99 r.

zmiany nazwy i formy organizacyjno-prawnej działania Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1837)

zm. uchwałą nr 132/01 z dn. 28.12.01 r.

X/37/99 17.05.99 r.

utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 48, poz. 1838)

zm. uchwałą Nr 199/06 z dn. 9.10.06 r.

X/38/99 17.05.99 r. Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
X/39/99 17.05.99 r. zmiany uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
X/40/99 17.05.99 r. zmiany uchwały Nr IV/12/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
X/41/99 17.05.99 r. zmiany uchwały Nr IV/11/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
X/42/99 17.05.99 r. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
XI/43/99 21.06.99 r. pierwszych statutów wojewódzkich samorządowych jednostek kultury
XI/44/99 21.06.99 r. zmiany Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
XI/45/99 21.06.99 r.

zasad powołania Rady Mazowieckiej Kasy Chorych oraz powoływania i odwoływania jej członków

zm. uchwałą nr 49/01 z dn. 25.06.01 r.

XI/46/99 21.06.99 r.

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

zm. uchwałą nr 63/37/2000 z dn. 27.11.2000 r.

XII/47/99 30.06.99 r.

zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 79, poz. 2320)
XIII/48/99 5.07.99 r. zmiany granic województwa mazowieckiego
XIII/49/99 5.07.99 r.

objęcia praw do akcji należących do Skarbu Państwa w Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Broniszach k/Warszawy

Zmieniona uchwałą nr 56/02 z dn. 3.06.02 r.
XIII/50/99 5.07.99 r. objęcia praw do akcji należących do Skarbu Państwa w Siedleckiej Centrali Materiałów Budowlanych PROBUD S.A. w Siedlcach, przy ul. Brzeskiej 12
XIII/51/99 5.07.99 r.

objęcia praw do akcji należących do Skarbu Państwa w Radomskiej Giełdzie Rolnej S.A. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Lubelskiej 65

Zmieniona uchwałą nr 57/02 z dn. 3.06.02 r.
XIII/52/99 5.07.99 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
XIII/53/99 5.07.99 r.

 ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r.  Nr 89, poz. 2392)

Uchylona uchwałą nr 82/06 z dn. 29.05.06 r.

XIV/55/99 26.07.99 r.

trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu wykorzystania

Uchylona uchwałą nr 24/2004 z dn. 8.03.04 r.

XIV/56/99 26.07.99 r. utworzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
XIV/57/99 26.07.99 r. wydzielenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytyku ze struktury organizacyjnej i majątkowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
XIV/58/99 26.07.99 r. wydzielenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowie ze struktury organizacyjnej i majątkowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
XIV/59/99 26.07.99 r. wydzielenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowali ze struktury organizacyjnej i majątkowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
XIV/60/99 26.07.99 r. przedstawienia kandydata do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej
XV/61/99 30.08.99 r. skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
XV/62/99 30.08.99 r. zmiany uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
XV/63/99 30.08.99 r. upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do uzgodnienia tekstu dokumentu pod nazwą „Porozumienie między Województwem Mazowieckim a Regionem Lacjum o współpracy międzyregionalnej z ministrem właściwym do spraw zagranicznych”
XV/64/99 30.08.99 r.

założeń do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2000 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 98, poz. 2490)
XV/65/99 30.08.99 r.

powołania składu osobowego Rady Mazowieckiej Kasy Chorych

Uchylona uchwałą nr 51/01 z dn. 25.06.01 r.

XV/66/99 30.08.99 r.

powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zmieniona uchwałą nr 99/2004 z dn. 19.07.04 r. nr 24/06 z dn.6.02.06 r. nr 227/09 z dn. 21.12.09 r. nr 158/11 z dn. 24.10.11 r.

XVII/67/99

4.10.99 r. skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
XVII/68/99 4.10.99 r. wygaśnięcia mandatu radnego województwa mazowieckiego
XVII/69/99 4.10.99 r. zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 1999 rok
XVII/70/99 25.10.99 r. wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Mazowieckiego
XVII/71/99 25.10.99 r. objęcia mandatu radnego województwa mazowieckiego
XIX/72/99 15.11.99 r. o zmianie uchwały Nr IV/14/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
XIX/73/99 15.11.99 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych dla Wojewódzkiego Mazowieckiego
XIX/74/99 15.11.99 r.

zasad wyłaniania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania

zm. uchwałą nr XX/77/99 z dn. 6.12.99 r., nr 11/27/2000 z dn. 27.04.2000 r. nr 14/2003 z dn. 24.02.03 r., nr 195/07 z dn. 26.11.07 r.
XIX/75/99 15.11.99 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad uchwalaniem budżetu
XX/76/99 6.12.99 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku na członków Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Petra”
XX/77/99 6.12.99 r. zmiany uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania
XX/78/99 6.12.99 r. zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 1999 rok
XX/79/99 20.12.99 r. wydatków nie wygasających z upływem 1999 roku
XX/80/99 20.12.99 r.

zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 1999 rok

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 27, poz. 167)
XX/81/99 20.12.99 r.

trybu prac nad uchwalaniem statutu Województwa Mazowieckiego

Uchylona uchwałą Nr 105/2003 z dn. 17.11.03 r.
XX/82/99 20.12.99 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie trybu prac nad uchwalaniem budżetu
XX/83/99 20.12.99 r.  nabycia nieruchomości

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.