Pro Masovia – 2015 r.

 

 

ROK 2015

Imię i nazwisko laureata

Data wręczenia medalu

Nazwa uroczystości podczas, której wręczono medal

Krystyna Eleonora Badowska – Przewodnicząca OIL w Płocku I kadencji

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Paweł Sobieski -Przewodnicząca OIL w Płocku IV i V kadencji

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Jarosław Wanecki – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej VI i VII kadencji

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Włodzimierz Stanisław Nowatorski - rzecznik I i II kadencji, delegat na zjazdy krajowe lekarzy

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Leokadia Julia Pielaszkiewicz-Kobylska – rzecznik, delegat na zjazdy krajowe lekarzy

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Ewa Szczutowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, delegat na zjazdy krajowe lekarzy

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Marianna Władysława Rybicka – członek honorowy OIL w Płocku

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Józef Iskra – założyciel, wiceprezes I kadencji OIL w Kutnie

10.01.2015

25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie

14.01.2015

80-lecie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku

16.01.2015

70-lecie

Piotr i Dorota Dołęgowscy

8.02.2015

70-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego

Radio Victoria   Między Łodzią a Warszawą

8.03.2015

20-lecie

Gustaw Marek Mikołajczyk – od stycznia 2015 r. Zastępca Komendanta Głównego PSP

2.02.2015

Uroczyste przekazanie obowiązków Mazowieckiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP

Jan Kaczyński –  lokalny instruktor sportu ( w Dylewie)

17.02.2015

Święto „Śladami Kurpiów”

Wiesław Bieluch - społecznik

17.02.2015

Święto „Śladami Kurpiów”

Tadeusz Sobiech – działacz samorządowy i społeczny

17.02.2015

Święto „Śladami Kurpiów”

Adam Wołosz – muzyk ludowy

17.02.2015

Święto „Śladami Kurpiów”

Marcin Sutuła – artysta plastyk. malarz

17.02.2015

Święto „Śladami Kurpiów”

Jadwiga Krześniak – bibliotekarz, prowadzi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej (gm. Maciejowice) Izbę Regionalną zwaną Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej

25.03.2015

Impreza pn. „Spotkania z Tradycją” pt. „Wielkanoc nad Wisłą”

Muzeum Niepodległości w Warszawie

30.01.2015

25-lecie

Zygmunt Jakub Wielogórski – starosta siedlecki

23.01.2015

Spotkanie w Mościbrodach

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

28.01.2015

20-lecie

Roman Malinowski – Marszałek Sejmu PRL IX kadencji (1985-1989)

27.02.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego  - Sejm RP

prof. nadzw. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki -  specjalista w zakresie polityki społecznej i ekonomiki pracy, Prezes Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej - organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

29.01.2015

Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
w dziedzinie demografii, Medalem Polskiej Akademii Nauk za liczne osiągnięcia jako członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN

Wiesław Bartosiak –przez 24 lata radny Gminy Somianka

27.03.2015

Sesja Rady Gminy Somianka

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

29.05. 2015

40-lecie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o.

12.03.2015

20-lecie oddziału oraz otwarcie jego nowej lokalizacji

Miejski Klub Sportowy „Mazovia” Mińsk Mazowiecki

8.11.2015

90-lecie klubu. Jubileuszowy, pokazowy mecz piłki nożnej z olbojami Legi Warszawa

Gmina Izabelin

16.03.2015

20-lecie

Ojciec Tadeusz Sitko- proboszcz Parafii  św. Klemensa Hofbauera
w Warszawie

15.03.2015

Odpust parafialny oraz 70-lecie kapłaństwa o. Sitko

ks. Andrzej Eugeniusz Więckowski – proboszcz parafii Farna pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

29.03.2015

„Niedziela Palmowa w Skansenie” – w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu

János Bene – dyrektor Muzeum Jósa András w Nyíregyháza (Węgry)

8.04.2015

Dni Węgierskie w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

Márta Szelekovszky – archeolog – muzeum w Stavanger (Norwegia)

8.04.2015

Dni Węgierskie w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

János Tischler – dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

8.04.2015

Dni Węgierskie w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

Zsigmond Hajdú – kierownik działu Archeologicznego Muzeum w Debrecen (Węgry)

8.04.2015

Dni Węgierskie w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

Mária Molnár – zasłużona działaczka na rzecz promocji kultury polskiej na Węgrzech

8.04.2015

Dni Węgierskie w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

Jolanta Janus – kierownik Biura Obsługi Widzów w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

27.03.2015

Międzynarodowe obchody święta teatru oraz premiera spektaklu „Cabaret” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego

Wojciech Ługowski – aktor, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu

27.03.2015

Międzynarodowe obchody święta teatru oraz premiera spektaklu „Cabaret” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym, gm. Czosnów

16.04.2015

50-lecie

ASAJ Sp z o.o. w Siedlcach

16.10.2015

25-lecie firmy

MT Targi Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

17.04.2015

Otwarcie 20.Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2015

Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu

26.09.2015

110-lecie OSP w Błoniu

Gmina Sochocin

10.07.2015

Uroczysta Sesja Rady Gminy Sochocin

Bogumiła Aniela Boguszewska – dyrektor Publicznej Biblioteki w Tłuszczu

17.04.2015

21. Tłuszczańskie Biesiady z Książką w ramach których organizowane było także 65-lecie biblioteki oraz 30-lecie pracy w kulturze p. Bogumiły Boguszewskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Miastkowskiej

3.05.2015

90-lecie jednostki

Zygmunt Marek Mokrowiecki – aktor, reżyser teatralny, od 1990 r. dyrektor Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

12.04.2015

50-lecie pracy artystycznej oraz 25-lecie pracy jako dyrektor płockiej sceny dramatycznej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

1.05.2015

25-lecie stowarzyszenia

Teresa Lipowska – polska aktorka

30.03.2015

Dzień Artysty Weterana – uroczysty koncert „Pamiętajcie o artystach”

Rena Rolska -polska piosenkarka i aktorka estradowa

30.03.2015

Dzień Artysty Weterana – uroczysty koncert „Pamiętajcie o artystach”

Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Sedlaka w Siennie

2.05.2015

70-lecie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

15.05.2015

15-lecie MBPR

Parafia Świętych Marcina i Mikołaja w Kuflewie

1.05.2015

500-lecie erygowania parafii

Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka”

30.05.2015

30-lecie zespołu

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w Warszawie

17.04.2015

65-lecie Teatru Żydowskiego w Warszawie

Gołda Tencer –polska aktorka, reżyser i piosenkarska żydowskiego pochodzenia, od 2015 r. dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie

17.04.2015

65-lecie Teatru Żydowskiego w Warszawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie
 

17.05.2015

50-lecie jednostki oraz 15-lecie powstania przy OSP Klubu Honorowych Dawców Krwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych
 

3.05.2015

85-lecie jednostki

Geotermia Mazowiecka S.A.

21.05.2015

20-lecie firmy

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO-

22.04.2015

20-lecie fundacji

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. J. J. Paderewskiego w Żyrardowie

22.05.2015

70-lecie działalności szkoły

Janina Matak – jedna z założycielek,  dawna prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie

16.06.2015

10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli
i Bemowa w Warszawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Helenowie Słupskim
 

2.05.2015

55-lecie jednostki

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”

30.05.2015

30-lecie Zespołu

dr. n. med. Jerzy Rekosz – zastępca dyrektora ds. medycznych WSPRiTR „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

13.10.2015

Centralne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych

25.04.2015

95-lecie jednostki

Joanna Renata Strzelecka – dyrektor Domu Kultury Śródmieście w m.st. Warszawie

23.05.2015

X warszawski Konwent Gier Strategicznych „Grenadier”

Tomasz Marek Kowalczyk – dyrektor Centrum Usług Logistycznych w W-wie

23.05.2015

X Warszawski Konwent Gier Strategicznych „Grenadier”

Tadeusz Samborski - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, poseł na Sejm RP II i IV kadencji

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

2.05.2015

100-lecie jednostki

Rada Sołecka w Nowej Wsi

2.05.2015

200-lecie istnienia miejscowości Nowa Wieś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

27.05.2015

25-lecie wydzielenia ze struktur administracji rządowej Publicznych Służb Zatrudnienia – spotkanie okolicznościowe kadr zarządzających Urzędami Pracy w województwie mazowieckim

Jerzy Stanisław Symołon – radny gminy Baranowo w latach 1994-2015 (5 kadencji w tym 4 kadencje jako Przewodniczący RG)

7.06.2015

Uroczyste obchody 25-lecia samorządów w Polsce połączone z festynem rodzinnym w Baranowie

Ks. kan. Ryszard Marian Batogowski – proboszcz parafii Sienno, Dziekan Dekanatu Siennieńskiego

2.05.2015

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Sedlaka w Siennie

Stanisław Pora – wójt Gminy Sienno w latach 1994-2014

2.05.2015

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Sedlaka w Siennie

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

15.05.2015

25-lecie otwarcia Ogrodu Botanicznego PAN dla publiczności w ramach 45 lat działalności naukowej i popularyzacyjnej

Żandarmeria Wojskowa

11.06.2015

25-lecie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie

5.06.2015

70-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Garwolinie

24.05.2015

140-lecie

Klemens Alojzy Ptach – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie

24.05.2015

140-lecie OSP w Garwolinie

Mieczysław Stanisław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek

25.05.2015

Obchody 25-lecia samorządności w Węgrowie

Tadeusz Danaj – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Stoczku oraz Niepublicznego LO w Stoczku

25.05.2015

Obchody 25-lecia samorządności w Węgrowie

Janusz Rutkowski – Wójt Gminy Miedzna

25.05.2015

Obchody 25-lecia samorządności w Węgrowie

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

25.05.2015

Obchody 25-lecia samorządności w Węgrowie

Bogdan Doliński – Wójt Gminy Grębków

25.05.2015

Obchody 25-lecia samorządności w Węgrowie

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

29.05.2015

60-lecie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Jaksina Janina – twórczyni kurpiowska

28.06.2015

Festiwal „Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle

Janina Gosiewska – emerytowana nauczycielka zasłużona dla pielęgnowania kultury kurpiowskiej

28.06.2015

Festiwal „Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle

Waldemar Marszałek - polski zawodnik sportów motorowodnych . Od 1998 radny m. st. Warszawy.

1.06.2015

Przekazanie łodzi motorowej, na której startował wraz  z synami Bartłomiejem i Krzysztofem – jako daru dla Muzeum Sportu i Turystyki w W-wie

prof. Wojciech Mikołaj Zabłocki - polski architekt, szermierz (olimpijczyk), wychowanek węgierskiego szablisty János Kevey'a, znawca architektury sportowej, wykładowca w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej oraz na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie.

8.06.2015

Benefis prof. Zabłockiego i promocja jego książki pt. „Pojedynki i kobiety”

Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle

7.06.2015

100-lecie jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Lucynowie Dużym

7.06.2015

80-lecie

Robert Jeliński – Wójt Gminy Dzierzgowo

5.06.2015

Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego w gminie Dzierzgowo

Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza

3.06.2015

85-lecie

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie

31.05.2015

50-lecie

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. H. i J. Paderewskich w Kaliskach

30.05.2015

90-lecie istnienia szkoły podstawowej w Julinie oraz 5-lecie katolickiej szkoły „Julin”

Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach

24.05.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Szpakach

24.05.2015

90-lecie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim

21.05.2015

100-lecie jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie

17.05.2015

50-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozach

17.05.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołyminie-Ośrodku

16.05.2015

90-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży

15.05.2015

80-lecie

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie

18.05.2015

25-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie

8.05.2015

Dzień strażaka 2015 oraz 90-lecie jednostki

Ewa Teresa Gęga-Osowska – nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, Prezes Fundacji Ars Antigua Radomiensis

9.05.2015

35-lecie działalności pedagogiczno-artystycznej oraz 20-lecie zespołu Muzyki Dawnej „Basso Continuo”

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej

14.05.2015

20-lecie KNEiS oraz 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Wiesław Nasiadka – długoletni zasłużony strażak ochotnik

7.06.2015

100-lecie OSP w Długosiodle oraz 80-lecie OSP w Lucynowie Dużym

Benedykt Łykowski – z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych WSPiTS w Płocku

29.05.2015

odejście na emeryturę po 40 latach pracy w tym 20 w strukturze pogotowia

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół nr 45 w Warszawie

9.06.2015

90-lecie

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki

8.06.2015

70-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Seredzicach

31.05.2015

90-lecie

II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.06.2015

40-lecie

Polski Związek Wędkarski

18.06.2015

65-lecie

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

29.05.2015

50-lecie

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim

12.06.2015

85-lecie

Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn

22.05.2015

Koncert z okazji 25 lat samorządności

Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu

23.05.2015

90-lecie

Danuta Wacławiak – przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn od 2010 r.

22.05.2015

Koncert z okazji 25 lat samorządności

Miasto i Gmina Serock

22.05.2015

25-lecie Samorządu Terytorialnego

Mirosław Jan Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów

29.05.2015

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Płockiego z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Adam Wiśniewski – piłkarz ręczny

29.05.2015

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Płockiego z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku

7.06.2015

40-lecie powołania zawodowej straży pożarnej na ziemi lipskiej

Ksiądz Wiesław Ozdoba – kapelan strażaków powiatu lipskiego

7.06.2015

40-lecie powołania zawodowej straży pożarnej na ziemi lipskiej

Oddział Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

11.06.2015

15-lecie oddziału

Witold Zapała – choreograf i wizjoner, wieloletni solista PZLPiT Mazowsze im. T. Sygietyńskiego

5.06.2015

80-te urodziny laureata

Ksiądz Kanonik dr Janusz Włodarczyk

31.05.2015

50-lecie kapłaństwa

Gmina Radzanów, powiat mławski

29.05.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Gmina Jasieniec

27.05.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Gmina Cegłów

27.05.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Gmina Łochów

27.05.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Miasto Mińsk Mazowiecki

29.05.2015

594-lecie nadania praw miejskich oraz 25-lecie samorządu

Gmina Pułtusk

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Powiat Pułtuski

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Stanisław Kaliński - Wójt Gminy Skórzec

31.05.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Powiat Makowski

12.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Miasto i Gmina Maków Mazowiecki

12.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiu

28.06.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubskiej Woli

21.06.2015

50-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynach Kościelnych

28.06.2015

60-lecie

Szkoła Podstawowa w Cieślach

20.06.2015

65-lecie

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

5.06.2015

25-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mostowie, gm. Huszlew

31.05.2015

 90-lecie

Ksiądz Marek Makowski – proboszcz parafii w Świętym Miejscu, gm. Przasnysz

31.05.2015

Pożegnanie księdza z parafią

Jan Skrzypczyński – członek honorowy OSP w Lipsku, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej, fotograf, regionalista, rzeźbiarz

7.06.2015

40-lecie powołania zawodowej straży pożarnej na ziemi lipskiej

Józef Soleniec – pierwszy komendant Zawodowej Straży Pożarnej w 1975 r. w Lipsku oraz Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Lipsku nieprzerwanie przez 13 lat

7.06.2015

40-lecie powołania zawodowej straży pożarnej na ziemi lipskiej

Tadeusz Nalewajk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radny Powiatu Pułtuskiego

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego, wieloletni radny powiatowy

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Jan Walaszek – przedsiębiorca, właściciel firmy „Mardom”

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Andrzej Mitkowski - wieloletni radny Gminy Pułtusk, wiceprezes Miejsko-Gminnej OSP

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Andrzej Ambroziak – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Sławomir Lenarcik – przedsiębiorca, właściciel firmy „Zakład mięsny Lenarcik”

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Wojciech Żukowski  - wieloletni radny powiatu Pułtuskiego, rolnik hodowca

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Zbigniew Matusiak – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Adam Dariusz Rachuba – wieloletni Wójt Gminy Pokrzywnica

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Andrzej Gurgielewicz – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Pułtusku

8.06.2015

Uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Prof. Aleksander Józef Bilewicz – od wielu lat kieruje grupą badawczą zajmującą się badaniami naukowymi ukierunkowanymi na zastosowanie medycyny nuklearnej, np. zastosowaniem radiobiokoniugatów znakowanych emiterami promieniowania alfa  do leczenia bardzo opornych i agresywnych glejaków mózgu.

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr hab. Ewa Gniazdowska – zajmuje się badaniami naukowymi ukierunkowanymi na medycynę nuklearną, swoje badania prowadzi  w ścisłej współpracy  z wiodącymi mazowieckimi ośrodkami medycznymi, wieloletni opiekun młodej kadry naukowej

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Urszula Gryczka – przedstawiciel mazowieckiej Doliny zielonej Chemii w radzie Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych, aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu rozwój naukowy, konkurencyjność i innowacyjność Mazowsza

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Roman Marian Janusz – z-ca dyrektora ds. Technicznych i Marketingu – doskonały organizator pracy, uczestniczy  w realizacji różnych projektów w ramach POIG przyczyniając się tym samym do efektywnego wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju nauki, doskonale promuje działalność instytutu ( targi, wystawy, prezentacje krajowe i zagraniczne)

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Prof. dr hab. Marcin Konrad Kruszewski – kierownik zakładu naukowego – Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w IChTJ, członek wielu Rad Naukowych w instytutach badawczych oraz towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, laureat m.in. Złotego Krzyża Zasługi oraz Brązowego Medalu na International Warsaw Invention Sfow IWIS2014, aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Mazowsza

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Wiesława Aleksandra Łada – zajmuje się obecnie przygotowaniem do wdrożenia w Akademii medycznej radiofarmaceutyku do zwalczania nowotworu wątroby, uhonorowana tytułem Woman Inventor 2001 w Genewie oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Państwa Polskiego

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Wojciech Dariusz Maciąg -  z-ca dyrektora ds., ekonomicznych, aktywnie działa w sprawach organizacyjnych, obecnie członek Mazowieckiej Grupy Regionalnej International Project Management Association

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr hab. Prof. ICHTJ Wojciech Migdał – z-ca kierownika Centrum Badań Technologii Radiacyjnych oraz kierownik pilotażowej Stacji mikrobiologicznej dekontaminacji artykułów rolno-spożywczych – jedynej takiej w Polsce placówce zajmującej się opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych, proekologicznych technologii zapewniających bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr. inż. Marta Walo – koordynuje działania mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii wspierającej rozwój innowacyjności Mazowsza poprzez transfer wiedzy i nowoczesnych technologii z nauki do przemysłu, uczestniczyła w utworzeniu Mazowieckiego Klastra Chemicznego

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Zbigniew Antoni Zimek – istotnym obszarem jego działalności jest wdrożenie nowoczesnych technologii radiacyjnych w mazowieckich firmach

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Tomasz Bartłomiej Zawisza – zajmuje się promocją działalności i osiągnięć Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej ( targi, konferencje, pokazy)

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Mieczysław Józef Borysiewicz – z-ca kierownika Zakładu Energetyki Jądrowej, zorganizował ośrodek MANHAZ zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem zagrożeniami jądrowymi dla ludzi i środowiska, które uzyskało oficjalny status Europejskiego Centrum Doskonałości

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Zbigniew Jerzy Gołębiewski – z-ca dyrektora NCBJ ds. Ekonomicznych i Rozwojowych, m.in. koordynator polskiego udziału w budowie Rentgenowskiego Lasera na Swobodnych Elektronach XFEL w Hamburgu – jednego z najnowocześniejszych urządzeń badawczych na świecie

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Zbigniew Haratym – fizyk jądrowy zajmujący się ochroną radiologiczną NCBJ oraz kontrolą wpływu Ośrodka w Świerku na środowisko

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Tomasz Jackowski – kierownik Zakładu Energetyki Jądrowej, zespól naukowy pod jego kierunkiem zdobył kilka ambitnym projektów Euratom – w dwóch z nich NCBJ jest koordynatorem europejskiego konsorcjum co dowodzi międzynarodowego prestiżu jakim cieszy się kierowany przez niego zespół

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Prof. Jacek Jagielski – dyrektor Departamentu Badań Materiałowych, autor ponad 200 publikacji, członek 3 komitetów międzynarodowych konferencji i międzynarodowych towarzystw naukowych

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Marek Pawłowski – naukowiec, który obok działalności naukowej rozwinął szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską. Prowadzi liczne wykłady i pokazy dla szerokiego grona odbiorców w kraju i za granicą

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Eugeniusz Pławski – naukowiec, jego wymierna zasługą są medyczne akceleratory elektronów używane przez lata w Centrum Onkologii w W-wie do wali z rakiem wszelkiego typu

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Sławomir Bogusław Potempski – kierownik pracowni PSA, ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem od obiektów jądrowych i przemysłowych w skali międzynarodowej

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

prof.  Adam Sobiczewski –światowej sławy ekspert  w dziedzinie teoretycznej fizyki jądrowej badający strukturę i własność ciężkich i superciężkich jąder atomowych

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Dr Piotr Paweł Sobkowicz – Kierownik Działu Transferu Technologii, kieruje projektem budowy i uruchomienia Parku Naukowo-Technologicznego Świerk

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Prof. Ryszard Hilary Sosnowski -  jeden z najbardziej zasłużonych polskich profesorów członek wielu komitetów międzynarodowych, już od roku 1970 reprezentował Polskę w CERN, członek PAN, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Grażyna Trębicka – pracuje w ośrodku w Świerku od 1973r. zajmując się współpracą międzynarodową

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Joanna Elżbieta Węgrzynowicz - pracuje w ośrodku w Świerku od 1972r. zajmując się planowaniem finansowym i analizami

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Agnieszka Witak – specjalista w obsłudze w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Andrzej Piotr Cholerzyński – dyrektor ZUOP od 2011 r. ogółem pracuje w firmie 40 lat

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Włodzimierz Kazimierz Tomczak – obecnie emeryt, dyrektor ZUOP do 31.12.2010 r. kreował politykę ZUOP w zakresie komunikacji społecznej

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Bożydar Snopek – główny specjalista ds. wywozu wypalonego paliwa jądrowego do kraju producenta tj. Rosji

11.06.2015

60-lecie powstania Instytutu Badań Jądrowych oraz 60-lecie rozwoju badań w dziedzinie nukleoniki

Towarzystwo Naukowe Płockie

12.06.2015

195-lecie działalności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach (dawna nazwa to Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach)

24.09.2015

45-lecie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach – dawna nazwa obecnej CKZiU

Piekarnia WACYN

13.06.2015

25-lecie

Jan Kazimierz Krzewicki – wicestarosta gostyniński

12.06.2015

25-lecie samorządności

Gmina Błędów

5.07.2015

25-lecie samorządności oraz Piknik w Błędowskich Sadach

Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów

5.07.2015

25-lecie samorządności oraz Piknik w Błędowskich Sadach

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej

12.09.2015

110-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mursach

28.06.2015

90-lecie

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

17.06.2015

20-lecie organizacji oraz 65-lecie powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

19.06.2015

20-lecie

Sławomir Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt

19.06.2015

25-lecie samorządności

Gmina Nieporęt

19.06.2015

25-lecie samorządności

Gmina Mszczonów

14.06.2015

25-lecie samorządności

Zenon Franciszek Reszka – Burmistrz Błonia

12.06.2015

25-lecie samorządności

Gmina Błonie

12.06.2015

25-lecie samorządności

Program Społeczny Mistrz Mowy Polskiej

15.06.2015

15. edycja Programu

Chór Melodia z Opinogóry

13.06.2015

Wręczenia Nagrody Orkana i Święto Ludowe

Miasto Sierpc

12.06.2015

25-lecie samorządności

Dariusz Stanisław Kokoszka – Wójt Gminy Jadów

27.06.2015

25-lecie samorządności Jadowski Festiwal Smaków

Gmina Jadów

27.06.2015

25-lecie samorządności Jadowski Festiwal Smaków

JMP Flowers Grupa Producentów Sp. z o.o.

19.06.2015

20-lecie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach

Targban Sp. z o.o.

19.06.2015

20-lecie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach

Kamix sp. z o.o. (Warszawa)

19.06.2015

20-lecie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach

Gospodarstwo Ogrodnicze
Berdowski Mirosław Import-Export (Legionowo)

19.06.2015

20-lecie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach

Green Factory Bronisze Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
(Załuski)

19.06.2015

20-lecie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie

18.07.2015

100-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelicach

4.07.2015

100-lecie

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

28.06.2015

Ciechanowski Przegląd  Orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych połączony  ze 110. rocznicą powołania Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Błotnicy

5.07.2015

100-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcu

28.06.2015

50-lecie

Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

20.06.2015

25-lecie samorządności

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

20.06.2015

25-lecie samorządności

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce

23.10.2015

Konferencja pt. „Obronność kraju naszą wspólną sprawą. Podsumowanie wspólnych działań administracji wojskowej i samorządowej”.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

23.10.2015

Konferencja pt. „Obronność kraju naszą wspólną sprawą. Podsumowanie wspólnych działań administracji wojskowej i samorządowej”.

Gmina Nasielsk

19.06.2015

25-lecie samorządności

Małgorzata Bernatek – dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek

21.06.2015

Zjazd Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń

Tadeusz Kowalczyk - właściciel gospodarstwa warzywno-rybackiego

16.07.2015

„Święto Rybaka”

Eugeniusz Kraśniewski  – właściciel gospodarstwa rybackiego BURZEC

16.07.2015

„Święto Rybaka”

Marek Marian Łosiewicz – właściciel gospodarstwa rybackiego w Bąkowcu

16.07.2015

„Święto Rybaka”

Krzysztof Józef Siwiec – Prezes Zarządu Zakładu Produkcyjno-Handlowego WIELGIE

16.07.2015

„Święto Rybaka”

Jan Szpunar – przewodniczący  Zarządu Okręgowego w Ostrołęce Polskiego Związku Łowieckiego

11.07.2015

IX Zjazd Delegatów Okręgu Ostrołęckiego Polskiego Związku Łowieckiego

Zespół Szkól Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem z Zwoleniu

4.07.2015

90-lecie działalności

Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola

25.06.2015

15-lecie

Stanisław Maciejewski – dyrektor WZMiUW oddział w Płocku

29.07.2015

Spotkanie okolicznościowe  z okazji przejścia na emeryturę po 43 latach pracy

Stanisław Zalewski - emeryt, więzień Pawiaka, KL Auschwitz i innych obozów niemieckich, wieloletni Prezes Polskiego Związku byłych Więźniów politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

30.07.2015

90-te urodziny laureata oraz 50-lecie Muzeum Więzienia Pawiak

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

22.06.2015

90-lecie działalności

Ludomir Kokosiński – ksiądz infułat w Parafii św. Tekli w Ciechanowie, zaangażowany w sprawy honorowego krwiodawstwa

21.06.2015

Uroczysta Msza Św.

Dr n.med. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ

13.10.2015

Centralne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad

12.07.2015

Marian Krupiński – radny Sejmiku woj. maz.

Polski Związek Działkowców

2.07.2015

Krajowy zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulczewie

22.08.2015

110-lecie

Andrzej Rak – emeryt, kombatant, aktywny członek Związku Oficerów Rezerwy RP

4.07.2015

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP

Gmina Przyłęk

26.07.2015

25-lecie samorządu gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiączeminie Polskim

5.07.2015

50-lecie

Zespół Ludowy „Iwowianki” z Iwowego

23.08.2015

Dożynki Gminne w Borowiu

Zespół Ludowy „Lalinianki” z Lalin

23.08.2015

Dożynki Gminne w Borowiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zasiadałach

12.07.2015

50-lecie

Zakład Handlowo-Produkcyjny AGROLA – Zdzisław Niegowski

15.08.2015

Dożynki Gminne w Sadownem

Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”

15.08.2015

Dożynki Gminne w Sadownem

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DREW POL” – Marek Puścion

15.08.2015

Dożynki Gminne w Sadownem

Zakład Produkcji Maszyn Rolniczych „PROMAR” – Dariusz Nowak

15.08.2015

Dożynki Gminne w Sadownem

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem

3.10.2015

70-lecie

Agnieszka Maria Kadecka – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. rocznica funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie

Barbara Krzyśpiak – koordynator Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. rocznica funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie

Małgorzata Turowska – z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. rocznica funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie

Waldemar Brzostek – wójt gminy Ostrów Mazowiecka

6.09.2015

Uroczystości dożynkowe połączone z 25-leciem samorządności

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu

19.09.2015

40-lecie

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie

8.10.2015

Inauguracja Roku akademickiego 2015/2016

Urszula Anna Wojciechowska – dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach

1.09.2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 215/2016

Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – wójt Gminy Repki

20.07.2015

25-lecie samorządności

Gmina Repki

20.07.2015

25-lecie samorządności

Marek Krzysztof Olechowski – wójt Gminy Teresin

23.07.2015

25-lecie samorządności

Gmina Teresin

23.07.2015

25-lecie samorządności

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku

2.08.2015

130-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołodziążu

19.07.2015

80-lecie

Krzysztof Stawarski – aktywny działacz społeczny, czynny honorowy dawca krwi ( od 1979 r. oddał 77458 ml krwi pełnej)

6.11.2015

Gala corocznej Nagrody Marszałka

Barbara Krzyspiak – lekarz, Koordynator Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Jerzy Burzyński – starszy inspektor, kierowca w Dziale Zaopatrzenia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Anna Filipska – w okresie 2005-2010 kierownik Pracowni Hemodynamicznej w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Joanna Berdnardyna Drapała-Wilkosz – lekarz do 2011 r. Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Marzena Jabłońska – starszy inspektor w Dziale Inwestycyjno-Remontowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Małgorzata Bożena Waszyńska – starszy specjalista – koordynator ds. Unijnych w Dziale Inwestycyjno-Remontowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Barbara Piotrowska – sekretarka medyczna w Oddziale Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Anna Onyszczuk-Jurczak – kierownik Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, biegły sadowy z zakresu patomorfologii w okręgu Sadu Wojewódzkiego w Warszawie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Zofia Maria Humięcka –obecnie emerytka, pracowała w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Wanda Teresa Piątkowska – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Maria Bogumiła Pogorzelska – obecnie emerytka, pracowała na stanowisko starszego inspektora w Dziale Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Deonizy Józef Wrzyszcz – obecnie emeryt, pracował jako konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Dziale Inwestycyjno-Remontowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Anna Skibińska – obecnie emerytka, pracowała jako starsza sekretarka medyczna w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Teresa Szlaska – starsza sekretarka medyczna w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Małgorzata Turowska -  w okresie 25.06-30.09.2009 dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Agnieszka Maria Kadecka – z-ca dyrektora szpitala ds. Pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Italiana Genowefa Pietrkiewicz – z-ca Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Elżbieta Olewniczak – obecnie emerytka, pracowała na stanowisku Kierownika ds. Położnictwa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Grażyna Płoska – starszy asystent Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

25.09.2015

100. rocznica utworzenia pierwszego szpitala w Ciechanowie oraz 30. Rocznica  przeniesienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Izba Adwokacka w Płocku

19.09.2015

40-lecie

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

15.08.2015

25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego – VII Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim

5.09.2015


 60-lecie

Bogumiła Kozakiewicz – emerytka. Aktywnie działa w organach RSM „Praga”, jako doświadczony urbanista służy radą i pomocą w celu utrzymania ładu i porządku przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów na terenach gmin Mazowsza

27.11.2015

45-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

 

 

Maciej Mikołaj Danko – emeryt, wieloletni  działacz samorządu m.st. Warszawy. Obecnie członek rady nadzorczej RSM „Praga”

27.11.2015

45-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

Witold Harasim – emeryt, wieloletni  działacz samorządu Miasta Siedlce, od 1994 związany z samorządem  m.st. Warszawy.

27.11.2015

45-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

Włodzimierz Józef Michalczyk – emeryt, w swoim dorobku ma  45 lat pracy społecznej

27.11.2015

45-lecie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

Małgorzata Kitowska – koordynator projektów w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

5.10.2015

V Koncert Charytatywny w Teatrze Żydowskim

Gmina Wąsewo

15.08.2015

25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego – VII Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie

Parafia  pw. św. Wawrzyńca w Zarębach

10.08.2015

330. rocznica erygowania parafii oraz 240.rocznica wybudowania kościoła

Rafał Józef Kowalczyk – wójt Gminy Wąsewo

15.08.2015

25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego – VII Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie

Jan Szydlik – członek jedynej w powiecie ostrołęckim folkowej Kapeli Brata Zenona w Czarni oraz członkiem Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w Czarni

16.08.2015

XXIX Niedzielne Spotkanie s Historia i Folklorem w ramach  80-lecia  Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy”

Polska Izba Turystyki

8.12.2015

25-lecie

Szybka Kolej Miejska

19.10.2015

Seminarium z okazji 10-lecia SKM w ramach  Kongresu Transportu Publicznego

NSZZ Solidarność Regionu Płockiego

28.08.2015

35-lecie

Warszawski Bank Spółdzielczy

12.09.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Juliszewie

22.08.2015

50-lecie

Klub Seniora w Goworowie „Jesienne Kwiaty”

30.08.2015

25-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie

23.08.2015

50-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Połoni, gm. Jednorożec

9.08.2015

65-lecie

Straż Miejska w Radomiu

28.08.2015

25-lecie powstania

Ks. Marek Zaborowski – proboszcz parafii św. Marcina w Słupnie

30.08.2015

Dożynki parafialne w Gminie Słupno

Aleksandra Ewa Kalinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jackowie Górnym, gm. Somianka

1.09.2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Zągotach, gm. Bielsk

22.08.2015

60-lecie

Gmina Brwinów

23.08.2015

Dożynki gminno-parafialne

Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzelcu, gm. Łochów

22.08.2015

80-lecie

Gmina Płońsk

13.09.2015

25-lecie samorządności

Jan Józef Mączewski – przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, wieloletni samorządowiec, poseł na Sejm RP w latach 1993-1997

13.09.2015

25-lecie samorządności

Aleksander Jarosławski - Wójt Gminy Płońsk

13.09.2015

25-lecie samorządności

Panek Mariola - członek związku od 1980 roku, członek Komisji Zakładowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku od roku 1990. Przewodnicząca Komisji Zakładowej w macierzystym zakładzie pracy nieprzerwanie od 2004 roku. Członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "S" od 2006 roku do chwili obecnej. Działa aktywnie w Sekretariacie Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność

28.08.2015

35-lecie NSZZ "Solidarność Regionu Płockiego

Cegliński Zbigniew - pracownik Orlen Automatyka Sp. z o.o. (obecnie Orlen Serwis) oddelegowany w 2007 roku do pracy w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "S" w PKN Orlen S.A. Członek NSZZ "Solidarność" od 1989 roku. Od 1995 roku do 2014 roku członek Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" a od 1998 roku członek Prezydium Zarządu Regionu. Od 2014 roku przewodniczący Komisji O.M. NSZZ "S" PKN Orlen S.A. członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego.
 

28.08.2015

35-lecie NSZZ "Solidarność Regionu Płockiego

Tokarczyk Jerzy - członek związku od 1980 roku, w latach 1989 - 1995 Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność". Aktywny działacz związkowy, od 2010 roku Przewodniczący Koła Emerytów NSZZ "S" przy PKN Orlen S.A.
 

28.08.2015

35-lecie NSZZ "Solidarność Regionu Płockiego

Karaszewski Arkadiusz - członek związku od 2005 roku w PERN "Przyjaźń" S.A. od 2010 roku do chwili obecnej Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S", Drugą kadencję członek Rady i V-ce Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego oraz członek Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

28.08.2015

35-lecie NSZZ "Solidarność Regionu Płockiego

Maria Bożena Wróblewska – doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zaangażowana od lat w sprawy ochotniczych straży pożarnych

22.08.2015

45-lecie OSP w Szkaradzie

Firma Rol-Brat S. i W. Załęscy Sp. J.

23.08.2015

Dożynki Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agromasz” Sp. z o.o.

23.08.2015

Dożynki Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GETMOR” Sp. z o.o. Sp. J

23.08.2015

Dożynki Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Zakład ubojowo-Masarski Lech Rawa

23.08.2015

Dożynki Powiatowe w Makowie Mazowieckim

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

19.09.2015

110-lecie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblewie

12.09.2015

50-lecie

Stefan Boczek – przewodniczący MON NSZZ „S” Case New Holland Polska Sp. z o.o.

28.08.2015

35-lecie NSZZ "Solidarność Regionu Płockiego

Powiat Wołomiński

12.09.2015

25-lecie odrodzonej samorządności

Ochotnicza Straż Pożarna w Kajetanowie

29.08.2015

25-lecie odrodzonej samorządności

Eugenia Gawrych – wieloletnia działaczka na rzecz hodowców bydła mlecznego, obecnie emerytka

6.09.2015

Dożynki Parafialno- Gminne „Niedziela Kadzidlańska

Zdzisław Parzych – główny specjalista ds. obronnych i wojskowych w Urzędzie Gminy Kadzidło

6.09.2015

Dożynki Parafialno- Gminne „Niedziela Kadzidlańska

Orkiestra Strażacka z Kadzidła

6.09.2015

Mirosław Augustyniak – radny sejmiku woj. maz.

Bogumił Tadeusz Feduniewicz – dyrektor Rejonu Drogowego w Mazowieckim Zarządzie dróg wojewódzkich w Ostrołęce

28.08.2015

 

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – genealog, historyk regionalista, leśnik, fotograf i publicysta, prezes Instytutu Genealogii Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów

9.10.2015

50-lecie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury
w Łochowie

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

9.10.2015

50-lecie

Reiner Haseloff – premier rządu kraju związkowego Saksonia -Anhalt

1.10.2015

Uroczystość „25-lat jedności Niemiec – 25 lat Saksonii Anhalt”

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

18.09.2015

70-lecie

Firma SoftHard S.A.

18.09.2015

25-lecie

Franciszek Stepnowski – proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Radzanowie

30.08.2015

Dożynki Parafialne w Radzanowie

Wojciech Fabisiak – zasłużony wieloletni sołtys, społecznik

30.08.2015

Dożynki Gminne w Gminie Brudzeń Duży

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

12.09.1015

100-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie

13.09.2015

100-lecie

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu

11.09.2015

25-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Duninowie

11.10.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuszczu

20.09.2015

100-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cegłowie

19.09.2015

100-lecie

Lechpol Zbigniew Leszek

26.09.2015

25-lecie

Gmina Zakroczym

20.09.2015

950-lecie Zakroczymia

Krzysztof Harasimiuk – redaktor naczelny „Tygodnika Siedleckiego”, prezes Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Stopka”

16.09.2015

Zakończenie pracy jako redaktor naczelny „Tygodnika Siedleckiego”

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

21.09.2015

65-lecie Okręgu

Inter Cars SA

18.09.2015

25-lecie

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

18.09.2015

70-lecie

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

25.09.2015

70-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja połączone  z otwarciem kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Ks. kanonik Ryszard Paradowski – proboszcz parafii pw. św. Jakuba Płock-Imielnica

4.10.2015

80-lecie konsekracji kościoła, poświęcenie nowego domu parafialnego

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

17.09.2015

50-lecie

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 3 w Mławie

2.10.2015

10-lecie nadania szkole imienia Marszałka J. Piłsudskiego

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy

21.11.2015

90-lecie

Henryk Linowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, kombatant walki o niepodległość Polski

8.10.2015

Spotkanie Rady Dzielnicy Ursus m.st. W-wy

Krzysztof Gajewski – pełnomocnik kanadyjskiej fundacji charytatywnej „Polish Orphans Charity”, kierownik dzialu Organizacyjno-Administracyjnego, Kadr i BHP WZMiUW w w-wie

24.09.2015

Leszek Ruszczyk wicemarszałek

Fundacja charytatywna „Polish Orphans Charity”

24.09.2015

15-lecie fundacji „Polish Orphans Charity”

Vistula Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą

11.10.2015

65-lecie

Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka – prezes zarządu Vistula Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą

11.10.2015

65-lecie banku w Czerwińsku nad Wisłą

Henryka Komorowska-Głąbczyńska – tancerka, choreograf, pedagog

21.1.2015

70-lecie pracy artystycznej

Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Orkana w Bieżuniu

25.09.2015

70-lecie

Tomasz Zbigniew Korczak – prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP, prezes Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego w Radomiu

9.10.2015

110-lecie ZNP

Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomiu

9.10.2015

110-lecie ZNP

Paweł Rafał Natkowski – dyrektor ds. Przewozów Spółek Zależnych Mobilis Group

27.09.2015

Dożynki Wojewódzkie w Płocku

Iver Husum - rektor szkoły w Hvam (Norwegia)

28.09.2015

Spotkanie okolicznościowe pracowników, dyrekcji ZSR CKU w Sochaczewie z laureatem.  Ostatecznie odznaczenie wręczone 25.04.2016 r. podczas spotkania z Marszałkiem A. Struzikiem.

Gmina Osieck

26.09.2015

25-lecie odrodzonej samorządności

Dr Kajetan Jan Hądzelek – Prezes Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej

12.10.2015

Otwarcie wystawy poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi – laureatowi „Złotego Wawrzynu Olimpijskiego” i 85. Urodziny K. Hądzelka

Ochotnicza Straż Pożarna w Kochanówce

4.10.2015

100-lecie

Oddział Miejski Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku

7.10.2015

110-lecie ZNP

Instytut Techniki Budowlanej

1.12.2015

70-lecie

Witold Olejarz – dyrektor Teatru Rampa na Targówku

4.11.2015

40-lecie Teatru Rampa
na Targówku

Dr Michał Strąk – dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Woj. Maz.

18.05.2016 r.

Dzień Bibliotekarza

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

3.10.2015

70-lecie

Zespół Szkól Ekonomicznych

16.10.2015

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
w Mińsku Mazowieckim

Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku

7.10.2015

110-lecie ZNP

Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim

15.10.2015

100-lecie

Oddział Imternistyczno-Nefrologiczny ze Stacją Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

9.10.2015

25-lecie

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

14.10.2015

40-lecie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

10.10.2015

50-lecie

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”w Radomiu

2.10.2015

35-lecie

Michał Głowacki – nauczyciel w państwowej Szkole muzycznej I stopnia w Płońsku, kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry OSP w Sierpcu

24.10.2015

115-lecie istnienia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry OSP w Sierpcu, 30-lecie pracy kapelmistrza p. Michała Głowackiego oraz 10-lecie pracy opiekuna grupy madżoretek p. Justyny Adamskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Okninach, gm. Wiśniew

4.10.2015

50-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Puznówce, gm. Pilawa

4.10.2015

90-lecie

Ernest Bryll – poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk filmowy, dyplomata, ambasador RP w Irlandii w latach 1991-1995

13.10.2015

Literacki Benefis  z okazji 80.tych urodzin

Maria Krystyna Woś – emerytowany pracownik poczty (jedna z najstarszych absolwentów LO w Gabinie)

10.10.2015

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej

Halina Maria Konarska – emerytowany urzędnik państwowy (jedna z najstarszych absolwentów LO w Gabinie)

10.10.2015

-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej

Henryka Borkowska – emerytowana nauczycielka j. polskiego w SP w Gąbinie (jedna z najstarszych absolwentów LO w Gabinie)

10.10.2015

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej

Alojzy Balcerzak – artysta malarz  (jeden z najstarszych absolwentów LO w Gabinie)

10.10.2015

-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej

Technikum nr 27 im. Józefa Zawadzkiego w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie (dawne Technikum Chemiczne ( przy ul. Saskiej

16.10.2015

50-lecie

Bank Żywności w Płocku - Związek stowarzyszeń

6.10.2015

Gala Banku Żywności w Płocku

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

9.10.2015

25-lecia Samorządu Terytorialnego  

Towarzystwo Przyjaciół Woli

9.10.2015

25-lecia Samorządu Terytorialnego  

Jerzy Wielgolewski – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZZ w Makowie Mazowieckim

9.10.2015

25-lecie powstania Oddziału Internistyczno-Nefrologicznego ze Stacją Dializ SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

Ks. dr kan. Zbigniew Godlewski – proboszcz parafii św. Oblubieńca NMP w Warszawie, ul. Deotymy 41

9.10.2015

25-lecia Samorządu Terytorialnego  

Prof. UPH dr hab. Leszek Ploch – twórca
i kierownik Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

12.10.2015

30-lecie Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różanie

17.10.2015

50-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku

14.10.2015

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Okręg Mazowiecki Związku Nauczycielstwa Polskiego

20.10.2015

110-lecie powstania ZNP

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej

18.10.2015

15-lecie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierpcu

18.10.2015

40-lecie

Marek Mieńkowski – prezes zarządu EUROSOFT Sp. z o.o., wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu

16.10.2015

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki

14.11.2015

20-lecie zespołu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie

24.10.2015

90-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach

16.10.2015

90-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

16.10.2015

100-lecie szkolnictwa na terenie gminy Pilawa

Jerzy Bogdan Kutkowski – artysta, uprawia malarstwo, rysunek, grafikę wydawnicza i fotografię

17.10.2015

45-lecie pracy twórczej i 65-lecie urodzin

Beata Nawrot – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Radomiu

22.10.2015

20-lecie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Radomiu

Andrzej Małecki – nauczyciel, opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 279 „Jędrusiowe”

22.10.2015

20-lecie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu

16.10.2015

95-lecie

Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu

24.10.2015

115-lecie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu

Justyna Adamska – opiekun grupy mażoretek Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu

24.10.2015

115-lecie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

23.10.2015

75-lecie

Pedagogiczna Biblioteka  Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Sochaczewie

28.10.2015

70-lecie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

28.10.2015

130-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszowie

25.10.2015

90-lecie

Maria Samsel – dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

29.10.2015

40-lecie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Chór Miasta Radomia Sancti Casimiri Cantores Radomienses

24.10.2015

30-lecie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

23.10.2015

20-lecie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu

22.10.2015

20-lecie powstania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Radomiu

Józef Bieńkowski – przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierpcu

18.10.2015

40-lecie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierpcu

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

 

4.11.2015

40-lecie istnienia szpitala

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz  Opolski - Ordynator - Kierownik I Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

 

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Prof. dr hab. n. med.  Marek Krawczyk - Ordynator – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

 

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Mirosława Janikowska - Pododdział Kardiologii  Inwazyjnej -  pielęgniarka oddziałowa Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Prof. dr hab. med. Teresa Goździk-Żołnierkiewicz - przychodnia specjalistyczna -  starszy asystent Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Elżbieta Janina Basiak - specjalista ds. technicznych- administracja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Alicja Teresa Medyńska - specjalista – administracja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Hanna Teresa Zborowska- z-ca kierownika- laboratorium Centralnego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie na Banacha

4.11.2015

40-lecie istnienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

 

Adam Bala – Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego” we Lwowie

14.11.2015

IV Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” we Lwowie

Wolodymyr Sywochip – dyrektor Filharmonii Lwowskiej

14.11.2015

IV Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” we Lwowie

Tadej Eder – dyrektor Opery Lwowskiej

14.11.2015

IV Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” we Lwowie

Teresa Lipowska – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej nr II w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

20.11.2015

Dzień  Pracownika Socjalnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Jarosław Frydrych – społecznik, honorowy krwiodawca, kierownik-ratownik w Pogotowiu Przeciwpożarowym w Ostrołęce

22.12.2015

Spotkanie bożonarodzeniowe

Ryszard Karwacki – były żołnierz, od 1940 r. walczący w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej z hitlerowskim okupantem na terenie Białostockiego Okręgu w obwodzie ostrołęckim, emerytowany pracownik Zakładu taboru Kolejowego w Ostrołęce

21.11.2015

90-lecie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Drwęczy

Ks. Wiesław Gutowski – Proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku

8.11.2015

Uroczystość z okazji podniesienia kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty Mazowieckiego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

27.11.2015

40-lecie

Andrzej Józef Pietrasik – Burmistrz Miasta Płońska

30.11.2015

25-lecie odrodzonej samorzadności

Danuta Barbara Chętnik – emerytowana prezes Pracowni Konserwacji Zabytków PKZ-Eksport

18.12.2015

Podsumowanie 130.rocznicy urodzin Adama Chętnika – wielkiego Polaka i Kurpia –Wigilia Kurpiowska

Anna Przygoda-Majewska - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

18.12.2015

Podsumowanie 130.rocznicy urodzin Adama Chętnika – wielkiego Polaka i Kurpia –Wigilia Kurpiowska

Bogdan Glinka – burmistrz Myszyńca

18.12.2015

Podsumowanie 130.rocznicy urodzin Adama Chętnika – wielkiego Polaka i Kurpia –Wigilia Kurpiowska

Dr Ryszard Waldemar Miazek – ekonomista, były prezes zarządu Telewizji Polskiej oraz były członek KRRiT, do 31.01.2015 dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

20.11.2015

60-lecie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie

Tadeusz Stanisław Tomaszewski – nauczyciel matematyki, wychowawca wielu roczników maturzystów

11.12.2015

Spotkanie okolicznościowe z wychowankami laureata

Jan Przywoźny – z-ca naczelnika sekcji, przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych

24.11.2015

Święto Kolejarza

Mateusz Milkowski – maszynista pojazdów trakcyjnych (Koleje Mazowieckie)

24.11.2015

Święto Kolejarza

Piotr Pudzianowski – młodszy specjalista Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota (Koleje Mazowieckie)

24.11.2015

Święto Kolejarza

Jacek Bocheński – główny inżynier Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota (Koleje Mazowieckie)

24.11.2015

Święto Kolejarza

Andrzej Rodzik – członek Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych

24.11.2015

Święto Kolejarza

Piotr Jasik – mistrz Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota (Koleje Mazowieckie)

24.11.2015

Święto Kolejarza

Warszawska Szkoła Filmowa

4.12.2015

10-lecie

Zbigniew Adrjański- dziennikarz, literat, publicysta muzyczny, członek Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych, Związku Artystów Scen Polskich, Związku Autorów i Kompozytorów, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Kazimierz Ryc – kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Warszawskiego

21.12.2015

80.te urodziny laureata

Miasto Płońsk

30.11.2015

25-lecie odrodzonej samorządności

Miejska Orkiestra Dęta w Makowie Mazowieckim

22.11.2015

35-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

26.11.2015

50-lecie

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

26.11.2015

90-lecie

Jerzy Wiśniewski – przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa mazowieckiego

1.12.2015

Posiedzenie Rady OPZZ oraz spotkanie świąteczne

Jan Juliusz Tabencki – emeryt, członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Prezes Koła Otwockiego Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Dariusz Grzegorz Muczke – artysta plastyk

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Dr Jerzy Mazurek - wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w W-wie

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Prof. dr hab. Romuald Turkowski – profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk – rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Joanna Gierczyńska - kierownik Muzeum Więzienia Pawiak – Muzeum Niepodległości

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Jolanta Janina Załęczny – kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w W-wie

5.12.2015

Podsumowanie Obchodów Reymontowskich 2014/2015

Zespół „Kuźnia Artystyczna” przy Centrum Kultury Wilanów

8.12.2015

15-lecie

Tadeusz Mieczysław Januszewski – wieloletni pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w W-wie (starszy kustosz  w Dziale Rękopisów)

12.01.2016

Spotkanie noworoczne pracowników Muzeum Literatury

Gmina Zwoleń

9.12.2015

25-lecie Odrodzonej Samorządności

Szpital Powiatowy w Wołominie- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

11.12.2015

40-lecie

Witold Henryk Kuczyński – dyrektor Zespołu Szkół w Czarni

18.12.2015

Podsumowanie 130.rocznicy urodzin Adama Chętnika – wielkiego Polaka i Kurpia –Wigilia Kurpiowska

Zofia Warych – emerytowana twórczyni kurpiowska , śpiewaczka ludowa

16.01.2016

Benefis Zofii Warych