Nagroda Marszałka

XVIII edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2017.06.27 09:20 , aktualizacja: 2017.07.17 15:34

Autor: Aneta Dąbrowska-Bogucka, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Już po raz 18 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

 

Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 15 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XVIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

  1. Dla osób fizycznych;
  2. Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały nr 891/251/17  Zarządu Województwa Mazowieckiego z 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XVIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 15 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocjii Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

  2. lub osobiście do 15 września 2017 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00 .

    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /022/ 59 79 299, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 321 kB, Liczba pobrań: 357, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 22 kB, Liczba pobrań: 433

Liczba wyświetleń: 1361

powrót