Nagroda Marszałka

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2016.06.13 13:45 , aktualizacja: 2016.09.12 10:23

Autor: Iwona Powaga, KP, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz 17 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wnioskówdo 9 września br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Wnioski do XVII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

  1. Dla osób fizycznych,
  2. Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego  w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 9 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  2. lub osobiście do 9 września 2016 r. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00 .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (022) 59 79 221, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 77 kB, Liczba pobrań: 841, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 708, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 642, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 8293

powrót