Nagroda Marszałka

22. Edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2021.05.12 14:15 , aktualizacja: 2021.06.10 14:19

Autor: Iwona Powaga (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy
z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do 22. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem na kopercie: 22. edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego  w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 21 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  2. lub osobiście do 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539 lub 22 59 79 228 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 231 kB, Liczba pobrań: 215, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 277

Liczba wyświetleń: 596

powrót