Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Konkurs ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), tj. z pominięciem otwartego konkursu

2020.12.07 15:25 , aktualizacja: 2020.12.30 17:46

Autor: Paweł Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Do Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie wpłynęło 9 ofertw trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

W ciągu 7 dni od daty publikacji oferty każdy może zgłaszać do niej uwagi, przesyłając je na adres: 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 317 kB, Liczba pobrań: 170, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 360 kB, Liczba pobrań: 143, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 280 kB, Liczba pobrań: 116, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 323 kB, Liczba pobrań: 124, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 259 kB, Liczba pobrań: 118, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 274 kB, Liczba pobrań: 126, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 525 kB, Liczba pobrań: 149, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 555 kB, Liczba pobrań: 123, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 502 kB, Liczba pobrań: 158, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 399

powrót