Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

2021.05.20 14:35 , aktualizacja: 2021.05.20 14:42

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 730/229/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

 

W ramach konkursu złożono 53 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 53 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 16 zadań publicznych.

 

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 107

powrót