Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2021.02.23 13:55

Autor: Anna Kobyłecka (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 249/210/21 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania.

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 1 marca do 29 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 6 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 20 maja 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 20 maja do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą Kancelarii Marszałka:

  • Anna Kobyłecka, tel. (22) 59 07 744, e-mail: ,
  • Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 67
Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 134
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 108
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 103

Liczba wyświetleń: 151

powrót