Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu

I Festiwal Teatrów Młodzieżowych

2014.03.28 09:20 , aktualizacja: 2014.04.17 15:45

Autor: Anna Grzywacz, Wprowadzenie: Ilona Zięba

W dniu 18.03.2013 r., mając na uwadze ogromne znaczenie dziedzictwa twórczości Aleksandra Fredry dla kultury polskiej, Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2013 „Rokiem Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”. W 220. rocznicę urodzin tego wybitnego komediopisarza Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizował przegląd amatorskich zespołów teatralnych. Zadaniem zespołów biorących udział w konkursie było przygotowanie i zaprezentowanie inscenizacji wybranego dzieła Fredry lub fragmentów kilku jego sztuk. Partnerami przedsięwzięcia zostali: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Patronat medialny objęli: TVP Warszawa oraz Polskie Radio RDC.


Celem projektu było zachęcenie młodzieży zamieszkującej województwo mazowieckie do kreatywnego wykorzystania wolnego czasu poprzez obcowanie z kulturą oraz zmobilizowanie jej do twórczych poszukiwań. Młodzież miała szansę nie tylko rozwijać swoje zainteresowania i talenty, ale także odkryć w sobie potencjał artystyczny. Celem organizatorów Festiwalu było również pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego, jakim jest dorobek twórczy Aleksandra Hrabiego Fredry.


Festiwal wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży, czego dowodem jest duża ilość nadesłanych zgłoszeń. W I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych wzięło udział 21 amatorskich grup teatralnych (około 256 osób):
1. Zespół Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu
2. LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, Teatr Paradox
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
4. Gminny Zespół Szkół w Regiminie
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
6. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
7. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Magdalence
8. Zespół Szkół im. Ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
9. Zespół Szkół nr 45 – Gimnazjum nr 57 w Warszawie
10. Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
11. Zespół Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie
12. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
13. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie
14. Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie
15. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
17. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie
18. Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie
19. Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku
20. Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
21. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

 

Etapy Festiwalu:

 

Spektakle oceniała Komisja w składzie:
1. Andrzej Seweryn – przewodniczący Komisji
2. Grażyna Barszczewska
3. Anna Nehrebecka
4. Jarosław Gajewski

 

I etap
31.10 – 29.11.2013
Członkowie Komisji otrzymali nadesłane przez uczestników rejestracje spektakli. Podczas spotkania Komisji w siedzibie Teatru Polskiego członkowie Komisji przedstawili opinię na temat każdego obejrzanego spektaklu oraz wyłonili spośród nich pięcioro finalistów. Zgodnie z werdyktem z 28.11.2013 r. do następnego etapu konkursu przeszły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (spektakl „Kalosze”);

- CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie (spektakl „Damy i huzary”);

- Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie (spektakl „Fedraszki”);

- Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku (spektakl „Śluby panieńskie”);

- Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (spektakl: OT-CIENIE MIŁOŚCI”).


II etap
15.11 – 16.12.2013
Komisja obejrzała spektakle wyróżnione w pierwszym etapie w siedzibach uczestników konkursu. Tuż po obejrzeniu każda inscenizacja dramatów Fredry była komentowana przez Komisję. Uczestnicy mieli wówczas możliwość porozmawiania z Komisją na temat swojej pracy oraz uzyskania fachowych opinii, co stanowiło dodatkowy walor edukacyjny projektu.
 

III etap
Do 20.12.2013
Po obejrzeniu wszystkich spektakli w siedzibach uczestników konkursu członkowie Komisji odbyli posiedzenie mające na celu wyłonienie głównego laureata, którym został spektakl „Fedraszki czyli… Fredro też była kobietą” w wykonaniu zespołu z Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie.


 

  • I Festiwal Teatrów...

Liczba wyświetleń: 263

powrót