Szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dotyczących „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO)”

2019.01.21 11:40 , aktualizacja: 2019.01.30 13:31

Autor: Agnieszka Kwiatkowska (OŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 26 lutego 2019 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna na parterze) – szkolenie w całości dedykowane jest opłatom produktowym, opłatom wynikającym z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestrowi podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
  •   28 lutego 2019 r. -– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – szkolenie w całości dedykowane jest opłatom za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, opłatom za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych oraz składowanie odpadów - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

 

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
 

Szkolenia są bezpłatne!
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa.
Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.
 

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

  • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 164
  • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 703
  • Justyna Broda, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 188

Pliki do pobrania

Rozmiar: 85 kB, Liczba pobrań: 423
Rozmiar: 82 kB, Liczba pobrań: 546
Rozmiar: 82 kB, Liczba pobrań: 476

Liczba wyświetleń: 2290

powrót