Komunikaty

Zasady współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2020

2019.12.27 12:05 , aktualizacja: 2020.06.01 11:07

Autor: Karolina Grzegrzółka (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1811/94/19 z 23 grudnia 2019 r., wprowadził nowe Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2020 r.

 

W 2020 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego są zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych, w szczególności występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów.

 

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają, załączone poniżej, zasady postępowania.

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach drogą mailową na adres:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod nr tel. (22) 59 79 525,
(22) 59 79 526, (22) 59 79 533, (22) 59 79 536, (22) 59 79 538, (22) 59 79 229.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 1108
Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 621
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 591

Liczba wyświetleń: 2786

powrót