Komunikaty

Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

2019.10.03 10:40 , aktualizacja: 2019.12.19 10:05

Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informujemy, że 25 września br. Zarząd spółki Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. złożył Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności, co oznacza, że spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi o udział w imprezach turystycznych.

 

 Spółka posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

  • Umowa gwarancji numer GU/00006/2017 z 8 grudnia 2017 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  • Umowa gwarancji numer GU 00005/2018 z 14 grudnia 2018 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy:

  1. Podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt:

Departament Kultury, Promocji i Turystki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3 03-472 Warszawa,

tel. +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43,

+48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41,

adres e-mail:

 Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę:

  • która nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni) oraz osoby, które pokryły samodzielnie koszty powrotu do kraju

proszone są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B.

 Zgłoszenie winno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego,
  • kopię umowy o udział w imprezie ,
  • kopie dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością;
  • oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o. o i określenie wysokości roszczenia;
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

 Osoby przebywające za granicą mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00. 

 

 Dla osób, których wyjazd został odwołany dedykowany jest, czynny w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: .

 

 Rzeczpospolita Polska dostosowała ochronę klientów biur podróży do prawa unijnego, stąd wszyscy uprawnieni poszkodowani podróżni otrzymają 100 proc. zwrot wpłat.

Artykuły powiązane

Turyści planowo wracają do kraju – 2100 osób już w Polsce

30-09-2019
W momencie złożenia przez Biuro podróży Neckermann Polska oświadczenia o niewypłacalności poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. W urzędzie marszałkowskim działa specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju.
więcej o: Turyści planowo wracają do kraju – 2100 osób już w Polsce

Turyści planowo wracają do kraju - dziś kolejnych 350 osób

27-09-2019
Priorytetem dla urzędu marszałkowskiego jest zapewnienie turystom bezpiecznego pobytu i powrotu. Urząd marszałkowski jest w bieżącym kontakcie z ubezpieczycielem – firmą Allianz Partners. Gwarancja ubezpieczeniowa została już uruchomiona i urząd rozpoczął realizacje pierwszych płatności.
więcej o: Turyści planowo wracają do kraju - dziś kolejnych 350 osób

Turyści planowo wracają do kraju – w Polsce jest już około 500 osób

26-09-2019
Po złożeniu przez biuro podróży Neckermann Polska w urzędzie marszałkowskim oświadczenia o niewypłacalności – Marszałek Województwa Mazowieckiego natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura. Działa specjalny zespół kryzysowy. Priorytetem: zapewnić turystom bezpiecznego pobyt i powrotu.
więcej o: Turyści planowo wracają do kraju – w Polsce jest już około 500 osób

Klienci Neckermanna w drodze do domu

25-09-2019
Pierwszych 500 klientów biura podróży Neckermann Polska już dziś powróci do kraju. W kolejnych dniach do Polski przylecą kolejne osoby.
więcej o: Klienci Neckermanna w drodze do domu

Liczba wyświetleń: 5484

powrót