Ochotnicza Straż Pożarna

Pomoc finansowa dla OSP - 2021 rok

Ochotnicze Straże Pożarne to jednostki realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc. Strażacy-Ochotnicy to osoby odpowiednio przeszkolone
z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego. To Oni właśnie, najczęściej jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym, często narażając własne życie i zdrowie.

 

Skuteczność działania i bezpieczeństwo strażaków, uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują oraz warunków jego przechowywania. Istotne jest również zapewnienie prawidłowych warunków pracy strażaków-ochotników.

 

Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego tak jak w latach poprzednich, przeznaczył środki finansowe z budżetu Województwa na udzielenie pomocy gminom w zakresie realizacji ich zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uruchomił zadanie OSP-2021 oraz zadanie MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021.

Pomoc gminom, w ramach tych zadań, pozwoli na doposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze, sprzęt specjalistyczny czy ubrania ochronne, oraz na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków-ochotników. Wpłynie to korzystnie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego całego regionu.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z niżej wymienionymi pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180;

Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113;

Damianem Stefaniakiem, tel.: (22) 59-79-261;