Aktualności

Z posiedzenia sejmiku

2016.06.21 15:30 , aktualizacja: 2016.06.21 16:19

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski przy stole prezydialnym fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przy stole, w tle przy stołach siedzą pozostali radni fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole, w tle przy stole prezydialnym wiceprzewodnicząca sejmiku Wiesława Krawczyk fot. Justyna Michniewicz
  • Marszałek Adam Struzik przemawia przy mównicy fot. Justyna Michniewicz
  • Skarbnik Marek Miesztalski przemawia przy mównicy fot. Justyna Michniewicz

Radni, na posiedzeniu 21 czerwca br., przyjęli m.in. absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, zgodzili się na utworzenie specjalnych przedszkoli i liceów ogólnokształcących oraz przyjęli zmiany w wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.

 

Absolutorium

Zarząd województwa uzyskał absolutorium za 2015 r. – Poprzedni rok był bardzo dobry dla województwa mazowieckiego i nadal będziemy pracować dla dobra mieszkańców – podkreślił marszałek Adam Struzik. Dochody budżetowe wykonane zostały w 99 proc., a wydatki zrealizowane zostały w prawie 94 proc. Budżet 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 175 mln zł.

 

Edukacja

W dalszej części obrad, radni zgodzili się na utworzenie przedszkoli i liceów ogólnokształcących specjalnych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Przedszkola specjalne powstaną też w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu i Józefowie.

 

Darowizna

Wójt gminy Goworowo zwrócił się do sejmiku o odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości, przekazanej w 2003 r. na cele ochrony zdrowia. Ze względu na rosnącą liczbę zadań nakładanych na samorząd, radni zgodzili się na rozszerzenie działalności prowadzonej w darowanej nieruchomości o pomoc społeczną.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli ponadto zmiany w budżecie na 2016 r. oraz w wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich. Zgodzili się na likwidację aglomeracji Wiązowna, Przasnysz, Sierpc i Białobrzegi oraz wyznaczenie nowych. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczyli nowo wybudowany odcinek drogi stanowiący łącznik pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem „Boryszewo” w Płocku. Za bezzasadne uznali skargi złożone na marszałka województwa, dotyczące przywrócenia środowiska gruntowo-wodnego na wysypisku w miejscowości Kotuń do stanu właściwego. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie stwierdził tam negatywnego oddziaływania na środowisko, więc nie wystąpiły przesłanki do wszczęcia przez marszałka województwa postępowania, o które wnioskowali skarżący.

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 530

powrót