Aktualności

Zarząd województwa z absolutorium

2016.06.21 15:35

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • Wicearszałek Wiesław Raboszuk fot. Michał Słaby
  • Przemawia radny Adam ORliński fot. Michał Słaby
  • Członek zarządu Rafał Rajkowski i poseł na Sejm RP Leszek Ruszyk fot. Michał Słaby
  • Przemawia skarbnik Marek Miesztalski fot. Michał Słaby

Podczas dzisiejszej sesji radni województwa udzielili Zarządowi Województwa Mazowieckiego absolutorium.  Budżet województwa mazowieckiego w 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości około 175 mln zł.

 

Dobry rok

 

Rok 2015 był dobrym rokiem dla Mazowsza. Po wygranej w Trybunale Konstytucyjnym zmniejszono nam „janosikowe”, co ustabilizowało budżet i pozwoliło na inwestycje, które były dla nas priorytetem – podsumował marszałek Adam Struzik. – W stosunku do 2014 r. wydatki majątkowe wzrosły aż o 65 proc. Rok 2015 zakończył się także nadwyżką budżetową. Spadło też zadłużenie województwa.

 

 

Dochody w 2015 r. wyniosły 2,768 mld zł, w tym 1,38 mld z tytułu CIT, a 264,5 mln zł – z tytułu PIT. Dochody z CIT, stanowiące 66 proc. dochodów bieżących Mazowsza, wzrosły o 11,34 proc. Dodatkowo, dzięki wygranej przed Trybunałem Konstytucyjnym zmniejszyły się wpłaty Mazowsza z tytułu „janosikowego” – 271 mln zł w 2015 r. To tyle, ile wynosi łączna wysokość rekompensaty za przewozy dla KM i WKD. Wydatki na inwestycje stanowiły aż 37 proc. całego budżetu, a jeszcze rok wcześniej – tylko 23 proc. W efekcie w 2015 r. zrealizowano około 430 zadań inwestycyjnych – od zakupu sprzętu dla instytucji, poprzez rozbudowy, modernizacje po inwestycje drogowe.

 

Zgodnie z planem

 

Realizacja budżetu była zbliżona do planu, co wskazuje na bardzo dobre wykonanie zaplanowanych zadań oraz ustabilizowanie się wpływów z tytułu CIT. W sumie dochody województwa w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosły o 12,17 proc. i zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 768 680 366,53 zł, co stanowi 99 proc. planu.

 

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 593 362 007,57 zł, co stanowi 93,62 proc. planu. Było to możliwe m.in. dzięki sprawnej realizacji inwestycji. Był to także ostatni rok wydatkowania środków unijnych w ramach perspektywy 2007–13. W sumie wydatki majątkowe, a zatem środki przeznaczane na inwestycje, wzrosły w porównaniu z 2014 r. aż o 65 proc.

 

Mniejsze zadłużenie

 

W 2015 r. o 144 mln zł zmniejszyło się także zadłużenie województwa. Na koniec 2015 r. wyniosło ono 1 500 108 838 zł, natomiast rok wcześniej wynosiło ono 1 644 966 964 zł.

 

– Niestety, duża część naszego zadłużenia to konsekwencja zawyżonego „janosikowego”. W sumie przez wszystkie lata wpłaciliśmy do budżetu państwa 7,2 mld zł – czyli tyle samo, ile otrzymaliśmy środków unijnych w ramach RPO na lata 2007–13 – zauważa marszałek Adam Struzik.

 

Korzystny rating

 

Co ważne, stabilizację budżetu Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. Wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu wpłynęły na opinię Fitch Ratings o podniesieniu ratingów województwa mazowieckiego. Dotyczą one w sumie czterech aspektów: międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+”, międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie krajowej z „BBB+” na „A-”, długoterminowego ratingu krajowego z „A+” na „AA”, a także długoterminowego ratingu w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

 

Fitch prognozuje, że w latach 2016–18 Mazowsze utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną około 25 proc. – znacznie wyższą niż w latach 2010–14. Ma to wynikać m.in. z niższych wydatków z tytułu „janosikowego” oraz z restrykcji dotyczących wydatków wprowadzonych przez program postępowania oszczędnościowego w połączeniu z dobrą dynamiką wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Fitch oczekuje, że w latach 2016–18 płynność Mazowsza pozostanie dobra, zapewniając tym samym środki do obsługi długu.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 14 kB, Liczba pobrań: 226

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 602

powrót