Aktualności

Posiedzenie Komisji ENVE w Wilnie

2013.09.03 11:15 , aktualizacja: 2017.01.31 10:59

Autor: Marcin Kaczmarek, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W dniach 2-3 września br. w Wilnie odbywa się 147. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów oraz  wyjazdowe 20. posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) KR. W wydarzeniach wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Głównymi tematami posiedzenia Komisji ENVE były stojące przed władzami regionalnymi i lokalnymi wyzwania związane ze zwiększaniem efektywnego wykorzystywania zasobów w Europie oraz lokalne perspektywy dla zrównoważonego sektora energetycznego z punktu widzenia strategii Europa 2020 i późniejszych. Jednym z prelegentów był marszałek Adam Struzik, który wygłosił prezentację pt. „Wykorzystanie zasobów naturalnych na Mazowszu”. Województwo mazowieckie posiada umiarkowane zasoby środowiska przyrodniczego, dlatego tak ważna jest ich ochrona. Region należy do obszarów o niskiej lesistości (22,8%) – do 2020 r. planuje się uzyskanie 25%. Zwrócił również uwagę na niską efektywność wykorzystywania energii na Mazowszu. Poprawa możliwa jest poprzez modernizację systemów energetycznych, lokalne wytwarzanie energii, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji oraz energooszczędnych systemów transportu i konsumpcji (np. butelki zwrotne), jak też termomodernizację budynków oraz zastosowanie bardziej efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia.

 

Na posiedzeniu Komisji ENVE marszałek Adam Struzik przedstawił również projekt opinii komisji ENVE na temat „Kosmicznej polityki przemysłowej Unii Europejskiej”. Zwrócono w niej szczególną uwagę na konieczność regionalnego ujęcia tego zagadnienia. Dedykowane fundusze strukturalne powinny być wykorzystywane na poziomie regionów, co nie tylko stymulowałoby efektywne czerpanie z danych kosmicznych, ale także wpływało na rozwój innowacyjnych zastosowań. Marszałek odwołał się do przykładów wykorzystania technik satelitarnych na Mazowszu. W ten sposób uzyskane dane wykorzystywane są m.in. do efektywnego zarządzania transportem – pozycjonowanie karetek pogotowia, pociągów, budowa systemów wczesnego ostrzegania odnośnie pożarów, powodzi i suszy (teledetekcja satelitarna), a także pozyskiwanie informacji o przestrzeni i przetwarzanie jej na specjalistyczne mapy, które stanowią podstawę do planowania przestrzennego w regionie oraz identyfikacji obszarów pod duże inwestycje.

 

Perspektywy rozwoju oraz nowe zastosowania polityki kosmicznej UE

Liczba wyświetleń: 474

powrót