Z regionu

Opłatek kombatancki w 2011 r.

2011.12.19 13:30 , aktualizacja: 2012.02.29 13:54

Autor: Zbigniew Czaplicki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....
  • fot. arch. Urzędu ds....

W Centrum Folklorystycznym „Matecznik – Mazowsze” w  Karolinie na świątecznym opłatku spotkali się przedstawiciele środowisk kombatanckich z całego kraju, w tym również z Mazowsza.

 

Gości powitał Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu marszałka Adama Struzika, przybyłych na uroczystość powitał zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Waźbiński. W swoim przemówieniu podkreślił, że dla województwa mazowieckiego działania na rzecz weteranów to miły obowiązek i zaszczyt. Podziękował za aktywne zaangażowanie kombatantów w patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń Polaków oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012.

 

Integracja kombatantów i osób represjonowanych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa od sierpnia 2009 roku. W tym samym roku utworzona została Mazowiecka Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania metody działania rady przedstawił jej przewodniczący płk Józef Koleśnicki. O potrzebie integrowania środowisk kombatanckich mówili także: gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich oraz Tadeusz Michalski, przewodniczący Rady Kombatantów przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Spotkanie zakończyło się koncertem wigilijnym w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który dla wszystkich obecnych stał się  źródłem wielu wzruszeń.

Liczba wyświetleń: 643

powrót