Z regionu

Seminarium poświęcone Regionalnym Strategiom Innowacji

2011.12.12 10:40 , aktualizacja: 2012.02.29 13:59
Autor: Wydział Innowacyjności, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.arch.UMWM
fot.arch.UMWM
fot.arch.UMWM
fot.arch.UMWM

8 grudnia br. odbyło się, zorganizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, międzyregionalne seminarium pn.: „Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020”.

 

W konferencji, prowadzonej przez prof. dr. hab. Stanisława Łobejko, wzięli udział przedstawiciele województw odpowiedzialni za koordynację procesów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w regionach, reprezentanci jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego na Mazowszu, a także przedstawiciele instytucji szczebla centralnego, środowisk akademickich i instytucji otoczenia biznesu.

 

Celem spotkania było przedstawienie informacji oraz doświadczeń poszczególnych województw związanych z budową regionalnych systemów innowacji oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Doświadczenia odnośnie wdrażania Regionalnych Strategii przedstawili: dr Michał Klepka -  kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Elizabeth Duda - reprezentantka Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Agnieszka Bachórz - kierownik Biura Monitorowania i Zarządzania RSI w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Małgorzata Rudnicka - kierownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Doświadczenia Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w zakresie regionalnego modelu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych zjawiskach oraz trendach na rynku pracy zaprezentowała Iwona Trzcińska. Istotnym zagadnieniem poruszonym przez uczestników seminarium były rekomendacje dla podniesienia efektywności regionalnych polityk innowacji m.in. polityki klastrowej. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat dostosowania instrumentów wspierania innowacyjności i działań samorządów dla potrzeb przedsiębiorców.

 

Celem Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) jest wspomaganie władz regionalnych we wdrażaniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności w regionie. Strategie określają kierunki polityki innowacji i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność. RIS są obecnie jednym z kluczowych mechanizmów oddziaływania na innowacyjność regionów Unii Europejskiej.

Liczba wyświetleń: 1394

powrót