Z regionu

Szkolenia z zakresu opłat środowiskowych

2011.11.07 12:55 , aktualizacja: 2012.02.29 14:19

Autor: Departament Opłat Środowiskowych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.ach.UMWM
fot.ach.UMWM

Departament Opłat Środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wzorem lat ubiegłych, w 2011 roku przeprowadził 8 bezpłatnych szkoleń dla jednostek zainteresowanych tematyką opłat środowiskowych.

 

Głównym celem spotkania było przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłaty za substancje kontrolowane, produktowej, a także sporządzania sprawozdań dotyczących opłat i gospodarki odpadami.

 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał komplet materiałów wraz z nagranymi informacjami (akty prawne, aktywne formularze opłatowe, prezentacje), niezbędnymi do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków opłatowych i sprawozdawczych w zakresie opłat środowiskowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dodatkowo, we współpracy z Wydziałem Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji”, rozpowszechniane były podręczniki dla przedsiębiorców „Dobre praktyki innowacyjne”.

 

Szkolenia, prowadzone przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych oraz Departamentu Środowiska, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród podmiotów, które korzystają ze środowiska i są zobowiązane do rozliczania opłat środowiskowych. Świadczyła o tym nie tylko duża frekwencja, ale również bardzo pozytywne opinie wyrażone w ankietach oceniających szkolenia. Łącznie we wszystkich tegorocznych spotkaniach informacyjnych wzięło udział ok. 800 osób.

 

Inicjatywy tego typu, podejmowane przez Urząd Marszałkowski, przyczyniają się do wzrostu świadomości obowiązku naliczania i ponoszenia opłat środowiskowych, wyeliminowania błędów popełnianych przy wypełnianiu wykazów i sprawozdań składanych przez podmioty dotychczas rozliczające opłaty.

 

Szkolenia zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Departament Opłat Środowiskowych w przyszłym roku planuje kontynuować akcję informacyjno-szkoleniową dla osób zainteresowanych tematyką opłat środowiskowych.

Liczba wyświetleń: 760

powrót