Z regionu

Wielka Gala „Polskiej przedsiębiorczości 2011”

2011.11.03 12:55 , aktualizacja: 2012.02.29 14:24

Autor: Urszula Sabak, Wprowadzenie: Urszula Sabak

29 października br. podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów kilku konkursów – V edycji „Orłów Polskiego Budownictwa”, VI edycji „Samorządu Przyjaznego Przedsiębiorczości”, IX edycji „Mazowieckiej Firmy Roku” oraz V edycji „Pereł Medycyny”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem po raz kolejny objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Wśród członków Kapituły Konkursów znaleźli się przedstawiciele najważniejszych instytucji i urzędów z Mazowsza – świata polityki, biznesu, medycyny. Nagrody przyznano w następujących kategoriach: budownictwo, infrastruktura inżynieryjna i drogowa, działalność kulturalna, handel i dystrybucja, informatyka i telekomunikacja, medycyna, ochrona środowiska, przemysł spożywczy, transport, spedycja, motoryzacja, logistyka, usługi deweloperskie, usługi finansowe oraz zarządzanie nieruchomościami.

 

W konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2011” w kategorii działalność kulturalna zostały docenione: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (I miejsce) oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (II miejsce). Dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest to powtórzenie sukcesu sprzed roku. Natomiast w kategorii medycyna I nagrodę zdobyła Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie.

 

Laureatami konkursu „Perły Medycyny 2011” zostali m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (II nagroda w kategorii szpitale monospecjalistyczne),Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (II nagroda, szpitale wielospecjalistyczne, poniżej 400 łóżek), Oddział Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (I nagroda, oddziały i pododdziały specjalistyczne) oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku (III nagroda, ratownictwo medyczne i transport sanitarny).

 

Wśród zwycięzców konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2011”, z województwa mazowieckiego II nagrodą została wyróżniona gmina Grodzisk Mazowiecki (gmina miejska). Doceniono również mazowieckie gminy wiejskie: Lesznowolę – powiat piaseczyński (I nagroda), Raszyn – powiat pruszkowski (II nagroda) oraz Klwów – powiat przysuski (III nagroda).

 

III nagrodę „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 2011” zdobyła Gmina Miasta Gostynina.

 

Kapituła doceniła też Marię Jolantę Batycką-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola. Za zaangażowanie w stworzenie wzorcowych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz w rozwój oświaty i kultury, przyznano jej tytuł Najlepszego Wójta Roku 2011.

 

Miano Najlepszego Burmistrza Roku 2011 zyskali również burmistrzowie z Mazowsza: Grzegorz Benedykciński (Grodzisk Mazowiecki) – za efektywne wykorzystanie dotacji rządowych i unijnych, rozwój i modernizację infrastruktury technicznej gminy, a także działania zmierzające do polepszenia standardu życia mieszkańców – oraz Włodzimierz Śniecikowski (Gostynin) – za przedsięwzięcia proekologiczne, zaangażowanie w rozbudowę infrastruktury turystycznej, a także działania wspierające rozwój kultury na terenie gminy.

 

Z kolei w konkursie „Mazowiecki Powiat / Mazowiecka Gmina Roku” nagradzane są te samorządy, które w szczególny sposób umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o infrastrukturę oraz środowisko naturalne regionu, a także przeciwdziałają bezrobociu. Nie bez znaczenia była również umiejętność pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

 

Tegorocznym, jedynym, laureatem konkursu „Mazowiecki Powiat Roku 2011” został powiat grójecki (I nagroda). Najlepszymi miejskimi i miejsko-wiejskimi gminami na Mazowszu zostały: gmina Grodzisk Mazowiecki (I nagroda), gmina Tarczyn – powiat piaseczyński (II nagroda) oraz Gmina Miasta Gostynina (III nagroda). Wśród gmin wiejskich doceniono Lesznowolę – powiat piaseczyński (I nagroda), Michałowice – powiat pruszkowski i Nieporęt – powiat legionowski (II nagroda) oraz Klwów – powiat przysuski (III nagroda). Wyróżniono również gminę Nadarzyn – powiat pruszkowski.

 

Połączenie tych przedsięwzięć wskazuje na szereg cech wspólnych wszystkich laureatów, reprezentujących różne branże. Bez wątpienia nadają oni ton rozwoju polskiej przedsiębiorczości i gospodarki. Konkursy mają charakter cykliczny i są adresowane do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych firm i przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników. Nagrody w konkursach to prestiżowe tytuły. Doceniane przez Kapitułę produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania, przodują w dziedzinie biznesu.

Liczba wyświetleń: 757

powrót