Z regionu

Debata o rozwoju eksportu

2011.06.07 14:00 , aktualizacja: 2012.03.01 07:56
Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Łukasz Welenc
fot.Łukasz Welenc

O możliwościach i szansach w zakresie przekształcenia gospodarki na proeksportową i proinnowacyjną rozmawiano podczas VII Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, która odbyła się 7 czerwca br. w Warszawie. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, w spotkaniu wziął udział zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Waźbiński.

 

Debata poświęcona była dyskusji mającej na celu określenie działań na rzecz przekształcenia gospodarki na proeksportową i proinnowacyjną, stanowiącą siłę napędową rozwoju naszego kraju. Uczestnicy konferencji podjęli próbę konstruktywnej oceny rozwoju eksportu, mając na uwadze m.in. funkcjonowanie instrumentów wsparcia, stopień wykorzystywania funduszy unijnych oraz  skuteczność akcji promocyjnych, sprzyjających wzrostowi eksportu.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, w słowie skierowanym do uczestników konferencji, podkreślił, że  Mazowsze jest jednym z najszybciej rozwijających się województw Polski – to region o największej chłonności rynku zbytu, wysokim potencjale gospodarczym, bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze społecznej oraz ciągle poprawiającej się dostępności komunikacyjnej. Województwo mazowieckie stanowi największy w Polsce rynek pracy, dzięki temu jest także jednym z bardziej atrakcyjnych obszarów pod względem inwestycji, edukacji i możliwości zamieszkania. Zaznaczył także, że najbardziej zaawansowane gospodarki w dzisiejszym świecie to te oparte na wiedzy. Badania i rozwój stają się więc najważniejszym czynnikiem rozwoju regionalnego. Szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga nakładu pracy w różnych dziedzinach, m.in. dotyczącej tworzenia infrastruktury informatycznej. Mając to na uwadze,władze województwa mazowieckiego przygotowały i przyjęły szereg dokumentów umożliwiających właściwy rozwój regionu.

 

Na zakończenie konferencji przyjęte zostało stanowisko odnoszące się do wzmocnienia działań zmierzających do urzeczywistniania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej.

 

W debacie wzięło udział blisko 100 eksporterów ze wszystkich branż i regionów oraz zaproszeni goście.

Liczba wyświetleń: 690

powrót