Z regionu

Henryk Antczak otrzymał tytuł Mławianina roku 2010

2011.05.10 15:20 , aktualizacja: 2012.03.01 08:23

Autor: Barbara Chmielewska, Delegatura UMWM w Ciechanowie, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 6 maja br. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Mławie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Honorowej im. dr Józefa Ostaszewskiego. Wśród grona laureatów tytułu Mławianina Roku znalazł się radny województwa mazowieckiego Henryk Antczak.

 

O przyznaniu statuetki zadecydowała Kapituła, złożona z 15 członków. Zgodnie z zapisem statutowym „Dokonania kandydata winny przyczyniać się do podniesienia prestiżu miasta i rejonu mławskiego oraz służyć w sposób bezpośredni lub pośredni całej społeczności Ziemi Mławskiej”, Kapituła zdecydowała o przyznaniu statuetki św. Wojciecha byłemu burmistrzowi Mławy – Henrykowi Antczakowi.

 

Laureat posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe: Europeistyka Administracja Samorządowa i Rządowa, Funkcjonowanie i Działalność Samorządów Terytorialnych, Metropolitalne Studium Prawno-Samorządowe oraz Rachunkowość. Prowadzi aktywną działalność społeczną – jest Prezesem Stowarzyszenia „Nasze Miasto”, honorowym prezesem Klubu Sportowego MKS Mława oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego OSP.

 

Ma duże doświadczenia w pracy samorządowej. Radny dwóch kadencji (od 1994 do 2002), w latach 1994-2002 burmistrz Mławy (prowadził aktywną politykę inwestycyjną, szczególnie w zakresie infrastruktury miejskiej, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł , m.in. dotacji, dofinansowania zewnętrznego oraz emitując obligacje komunalne). W ostatnich wyborach samorządowych został po raz drugi wybrany na radnego województwa mazowieckiego. Henryk Antczak pełni obecnie funkcję skarbnika miasta Mława.

 

Na ręce laureata przedstawiciele ciechanowskiej Delegatury UMWM złożyli list gratulacyjny i kwiaty od marszałka Adama Struzika. Uroczystą galę uświetniły występy uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie.

  • fot. Barbara Chmielewska
  • fot. Barbara Chmielewska
  • fot. Barbara Chmielewska
  • fot. Barbara Chmielewska

Liczba wyświetleń: 786

powrót