Z regionu

Jubileusz OSP w Serocku

2011.05.09 14:20 , aktualizacja: 2012.03.01 08:28
Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. Krzysztof Kita
fot. Krzysztof Kita
fot. Krzysztof Kita
fot. Krzysztof Kita

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku (pow. legionowski) ma już 130 lat. Uroczystości jubileuszowe, połączone z Powiatowym Dniem Strażaka, odbyły się 7 maja br.

 

Bycie strażakiem to wyzwanie. Przezwyciężając własne słabości i strach, często ocierając się o śmierć, strażacy ochotnicy podejmują wiele ryzykownych i trudnych zadań, ratując zdrowie, mienie i życie ludzkie. Bohaterska postawa, ich poświęcenie oraz skuteczne działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności zostały dostrzeżone i docenione.

 

Marszałek Adam Struzik uhonorował Ochotniczą Straż Pożarną w Serocku Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wyróżnienie wręczyła radna województwa mazowieckiego Maria Kowalska, która podziękowała wszystkim druhnom i druhom za trud, zaangażowanie i sprawnie przeprowadzone interwencje.

 

Najbardziej zasłużeni strażacy uhonorowani też zostali okolicznościowymi odznaczeniami. Rocznicę uświetnił występ artystyczny orkiestry strażackiej OSP w Serocku oraz koncert zespołu „Gang Marcela”.

 

Ruch strażacki na terenie Serocka ma bogate tradycje. Sięgają one drugiej połowy XIX w. W tym okresie ruch organizował się wokół katolickich parafii kościelnych. Pierwsza strażnica na terenie Serocka mieściła się w starych drewnianych zabudowaniach znajdujących się na byłym cmentarzu przy ul. Świętego Ducha, które przekazał w 1904 r. Kołu Strażackiemu ksiądz Weloński. Przynależność do straży pożarnej była obywatelską powinnością i sprawą honoru. Dwudziestolecie międzywojenne to czas, w którym OSP stanowiła o sile miejscowego działania. Zaś w okresie okupacji hitlerowskiej przymus
wypełniania obowiązków strażackich wykorzystany został do nawiązania kontaktów z ludźmi z okolicznych wsi i tworzenia ruchu oporu przeciwko okupantowi. Po wyzwoleniu Serocka już w styczniu 1945 r., organizowały się nowe struktury ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy. Po latach II wojny światowej z wielkim zapałem przystąpiono do odbudowy zniszczonej remizy strażackiej, odnowienia sprzętu i wznowienia życia wewnątrzorganizacyjnego.
Obecnie OSP w Serocku to nowoczesna, wszechstronna i cieszącą się społecznym zaufaniem formacja. Znajduje się w rejestrze Krajowego Systemu Ratowniczego. Druhowie ochotnicy służą społeczeństwu w zakresie niesienia pomocy w gaszeniu pożarów lasów i zabudowań, przy odśnieżaniu dróg wiejskich, a także w walce z powodzią. Jednostka posiada 3 specjalistyczne samochody strażackie, co podnosi skuteczność i bezpieczeństwo działań ratowniczych.

 

Liczba wyświetleń: 695

powrót