Z regionu

W jaki sposób pozbyć się azbestu

2011.04.14 13:55 , aktualizacja: 2012.03.01 09:46

Autor: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska
  • fot. Monika Guzowska

Polska jest zobligowana do usunięcia azbestu do 2032. Choć ta data wydaje się odległa, trzeba już teraz podejmować działania mające na celu utylizację wyrobów zawierających ten szkodliwy surowiec. Pierwszym krokiem jest oszacowanie jego ilości. Aby wspomóc gminy w tym niełatwym przedsięwzięciu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 14 kwietnia br., po raz kolejny zorganizował specjalne szkolenie dla przedstawicieli gmin.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 23 lipca 2009 r. każda gmina ma obowiązek przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dane dotyczące wyrobów zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, powinny być wprowadzane przez urzędy gmin i miast do bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA).

 

Z nadesłanej dokumentacji wynika, że w roku 2009 na terenie województwa mazowieckiego znajdowało się łącznie ok. 251624,556 Mg, 56212335,45 m2, 633714,203 m3, 126769,314 mb i 161859,1 sztuk wyrobów azbestowo-cementowych,których właścicielami są osoby fizyczne. Unieszkodliwionych zostało ok. 13 419,868 Mg odpadów. W przypadku większości gmin dane te są jedynie szacunkowe. Wiele jednostek dysponuje wynikami inwentaryzacji sporządzonej np. w m3 lub „sztukach” płyt azbestowych (bez szczegółowej informacji o ich rodzaju). Stwarza to trudności w przeliczaniu ogólnej masy wyrobów zawierających azbest wykorzystywanych na terenie Mazowsza.

 

Aby pomóc gminom we właściwym przygotowywaniu sprawozdań rocznych Urząd Marszałkowski zorganizował specjalne szkolenia. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi m.in. zakres i terminy przedkładania poszczególnych dokumentacji. Elżbieta Mackiewicz z Departamentu Środowiska UMWM pokazała, w jaki sposób prawidłowo wypełniać formularze. Omówiła również najczęściej pojawiające się w nadsyłanych zestawieniach błędy. Są nimi przede wszystkim uwzględnianie w ogólnym zestawieniu danych dotyczących podmiotów prawnych, które już widnieją w internetowej bazie azbestowej (WBDA), nieaktualizowanie danych na przestrzeni lat –  umieszczanie w inwentaryzacji danych o osobach, które już usunęły szkodliwe materiały. Przeprowadzanie tzw. spisu z natury, który nie pokazuje rzeczywistej ilości azbestu.

 

Michał Stępień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprezentował możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie (demontaż i transport) oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Mazowszanie mogą ubiegać się m.in. o dotacje, pożyczki lub kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków WFOŚiGW. Hubert Macioch z Gminy Jabłonna, Krzysztof Pietrzykowski z Gminy Nadarzyn oraz Karolina Kępka z Miasta Milanówka podzielili się natomiast doświadczeniami z realizacji projektu w swoich gminach. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda usuwanie wyrobów azbestowych.

Liczba wyświetleń: 1363

powrót