Z regionu

IV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego

2010.12.06 16:00 , aktualizacja: 2012.03.01 11:13

Autor: oprac. Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Już po raz czwarty odbyły się na Mazowszu obrady Sejmiku Turystycznego. Dyskusja przedstawicieli poszczególnych instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw i mieszkańców służyć ma wymianie doświadczeń oraz wyznaczeniu kierunków działań w najważniejszych kwestiach dotyczących rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego. W spotkaniu, które odbyło się 6 grudnia br., wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Tegorocznym tematem przewodnim Sejmiku było wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego oraz budowa i komercjalizacja produktów turystycznych. Odbyły się również zajęcia warsztatowe oraz zaprezentowane zostały już istniejące i funkcjonujące produkty turystyczne w Polsce. Poruszone zostały także zagadnienia związane ze znakowaniem szlaków i atrakcji turystycznych oraz tworzeniem i certyfikacją punktów informacji turystycznej.

 

Obrady IV Sejmiku Turystycznego Mazowsza zorganizowane zostały przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Do współpracy zaproszone zostały: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

  • fot. Kamil Siemiradzki
  • fot. Kamil Siemiradzki
  • fot. Kamil Siemiradzki

Liczba wyświetleń: 929

powrót