Z regionu

Monitoring legislacji w samorządzie – podsumowanie projektu

2010.10.25 15:35 , aktualizacja: 2012.03.01 11:52

Autor: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

21 października w Centrum Zielna w Warszawie odbyło się spotkanie podumowujące projekt pn. "Budowa i upowszechnianie modelowego projektu z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego - Monitoring legislacji w samorządzie", którego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Głównym celem prac było wypracowanie narzędzia służącego kreowaniu dobrych praktyk w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi na Mazowszu.

 

Konferencję otworzył prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji  Lokalnej. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do procedowanych zmian w prawie samorządowym, kóre stwarzają możliwości zwiększenia świadomości obywateli w kreowaniu ich najbliższego otoczenia – lokalnych wspólnot samorządowych. Zaznaczył, że dobra jakość konsultacji społecznych służy budowaniu zaufania społecznego do włodarzy gmin, powiatów i województw.

 

Przebieg konsultacji dokumentu „Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podsumował Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji, lider projektu.

 

Podczas spotkania zaprezentowano również dwa poradniki, opracowane przez ekspertów. Pierwsza z publikacji dotyczy monitorowania aktów prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych, druga zawiera porady w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych przez samorządy.

 

Zwiększenie świadomości i wiedzy urzędników w zakresie prowadzenia konsultacji z różnymi podmiotami podczas tworzenia dokumentów strategicznych i aktów prawa miejscowego służy podniesieniu efektywności i jakości pracy przy powstających projektach. 

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kancelarii i Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  • arch. Fundacji Rozwoju...
  • arch. Fundacji Rozwoju...
  • arch. Fundacji Rozwoju...

Liczba wyświetleń: 415

powrót