Z regionu

Mazowsze mówi „nie” azbestowi

2010.03.29 00:00 , aktualizacja: 2012.03.01 14:59

Autor: Dorota Matlakiewicz - Papis, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Udowodniono, że w naszym kraju znajdują się wyroby azbestowe o właściwościach rakotwórczych. W trosce o zdrowie ludzi i ochronę środowiska, podjęto decyzję o usunięciu ich do końca 2032 roku. By zmotywować Mazowszan do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz bezpiecznego eliminowania wyrobów zawierających azbest, w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 29 marca br. zostało zorganizowane seminarium szkoleniowe, na które zaproszono przedstawicieli 96 gmin.
 

Celem seminarium było przedstawienie założeń programu i dokumentacji związanej z procesem usuwania azbestu, ale też wskazanie drogi pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Skupiono się wokół zadań wpisanych w „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.

W trakcie spotkania podkreślono, że działania podejmowane w celu usuwania wyrobów azbestowych są zadaniami długotrwałymi, wymagającymi zaangażowania dużych nakładów finansowych oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej. Radca Ministra Gospodarki Tomasz Bryzek dokładnie omówił „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Przedstawił jego założenia, planowane zmiany legislacyjne oraz przybliżył zakres zadań na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Dodał że Ministerstwo Gospodarki dąży do utworzenia jednolitej ustawy o azbeście, w której zawarta byłaby cała dokumentacja z nim związana – zasady informowania, rejestracji substancji, instalacji i urządzeń, w których wykorzystywany jest azbest, unieszkodliwiania, wywożenia itp.

Zostały zaprezentowane również praktyczne rozwiązania, jakie podjęto w Radomiu w związku z realizacją procesu usuwania substancji szkodliwych. Do 2012 roku powinna być przedstawiona pełna inwentaryzacja oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest. Prowadzony jest elektroniczny system monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest (ESIP) oraz baza azbestowa (WBDA), na bieżąco aktualizowana.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, firmy EKOFOL II S.A.(administrującej internetową bazę azbestową – WDBA) oraz reprezentanci gmin i miast województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 786

powrót