Z regionu

Mazowsze wie, jak walczyć z toksynami

2010.03.11 00:00 , aktualizacja: 2012.03.01 15:11

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Skażenie środowiska naturalnego PCB jest jednym z największych problemów ekologicznych. Związki chemiczne ulegają bardzo powolnemu rozkładowi, powodując trudne do usunięcia skażenia gleby i wody. Podczas seminarium zorganizowanego 10 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dyskutowano o sposobach użytkowania urządzeń i instalacji zawierających PCB.
 

Spotkanie stało się okazją do debaty na temat charakteru oraz stopnia szkodliwości tych toksycznych związków chemicznych dla organizmu ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z założeniami „Wojewódzkiego Planu Gospodarki dla Mazowsza na lata 2007-2011 uwzględnieniem lat 2012-2015” wszystkie urządzenia i instalacje zawierające substancje szkodliwe mają ulec dekontaminacji lub unieszkodliwieniu. W trakcie konferencji omówiono m.in. wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane związki toksyczne. Pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawili możliwości uzyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na unieszkodliwienie PCB, szczegółowo omówili procedury oraz drogę składania dokumentacji w tym zakresie. Zaprezentowane zostały także założenia programu priorytetowego "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Urządzenia i instalacje zawierające PCB mogą być użytkowane do końca czerwca 2010 roku. Natomiast odpady muszą zostać unieszkodliwione do końca 2010 roku. Według prowadzonego przez urząd marszałkowski rejestru na terenie Mazowsza znajduje się 40 podmiotów wykorzystujących łącznie 55,008 ton urządzeń i instalacji oraz 4108,55 dm³ oleju zawierającego PCB.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele: Zakładu Gospodarki Odpadami Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedsiębiorcy i osoby fizyczne wykorzystujące urządzenia i instalacje zawierające PCB.

Liczba wyświetleń: 414

powrót