Z regionu

Wizyta przedstawicieli Komisji Konstytucyjnej Gruzji w Polsce

2010.02.01 00:00 , aktualizacja: 2012.03.02 13:52

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

29 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Konstytucyjnej Gruzji przygotowującej propozycje nowelizacyjne do aktualnej Konstytucji Gruzji. Z gośćmi spotkali się: Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba oraz Kierownik Wydziału Współpracy z Zagranicą Halina Olczak – Wierzbicka.
 


Głównym celem spotkania było zaprezentowanie gruzińskim naukowcom, politykom i urzędnikom polskich doświadczeń z zakresu działalności administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Mazowieckiego. Gruzińscy specjaliści zapoznali się ze współpracą samorządu województwa z administracją rządową oraz z bieżącą działalnością administracji samorządowej – zakresu jej kompetencji realizowanych zgodnie z zapisami Konstytucji RP.

Podczas spotkania przedstawicielom gruzińskich instytucji publicznych została przedstawiona ogólna charakterystyka regionu a także prezentacja multimedialna dotycząca struktury, zadań, kompetencji i mechanizmów funkcjonowania samorządu na szczeblu województwa.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem gruzińskich gości. Członkowie delegacji zainteresowani byli strukturą organizacyjną i finansowaniem służby zdrowia oraz ochroną dóbr kultury Województwa Mazowieckiego. Padały także pytania o strukturę organizacyjną instytucji realizujących bezpieczeństwo publiczne i zasady funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Liczba wyświetleń: 461

powrót