Z regionu

Ćwierć wieku działalności

2017.06.20 15:30 , aktualizacja: 2017.06.22 15:16

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Koło Łowieckie Jedlina” działa od 25 lat. Uroczyste obchody jubileuszu zgromadziły myśliwych, ich rodziny a także osoby na co dzień mniej związane z łowiectwem i leśnictwem. Ze świętującymi spotkała się wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Wyróżnienia

Wydarzenie było okazją do wręczenia członkom koła okolicznościowych odznaczeń m.in. „Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej”. Pełniący funkcję łowczego Jan Mistewicz otrzymał Honorowy Żeton Zasługi – najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego. Wicemarszałek Jania Ewa Orzełowska pogratulowała myśliwym jubileuszu i przekazała nadany przez marszałka Adama Struzika Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.  

 

O działalności

Koło powstało po podziale Koła Łowickiego „Ratusz”. Dzierżawi obwód łowiecki nr 425 w powiecie mińskim. Zrzesza 41 osób. Do najważniejszych zadań organizacji należy racjonalna gospodarka łowiecka oparta na szeroko rozumianym zrównoważonym rozwoju. Dzięki niej warunki bytowania zwierząt znacznie się poprawiły. Na terenie działalności koła „Jedlina” swoje ostoje mają bieliki, orliki czy bociany czarne. Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców, pomagając w realizacji wydarzeń zarówno kulturowych jak i edukacyjnych. Myśliwi organizują dla uczniów zajęcia edukacyjne, pokazujące najmłodszym walory fauny i flory miejscowych kompleksów leśnych.

  • Dyplom trzyma jeden z uczestników Dyplom nadania Medalu...
  • osoby stoją Wicemarszałek Janina Ewa...
  • prowadzący uroczystość wyczytuje osoby uhonorowane Wręczenie okolicznościowych...

Liczba wyświetleń: 273

powrót