Z regionu

Zakończenie PO KL 2007–2013

2017.03.17 10:35 , aktualizacja: 2017.03.17 11:03

Autor: Beata Samsel (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • członkowie podkomitetu - zdjęcie pamiątkowe na stojąco Fot. Dorota Ł. Cichocka
  • Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie Fot. Dorota Ł. Cichocka
  • członkowie podkolkutetu w trakcie spotkania Fot. Dorota Ł. Cichocka
  • Grzegorz Świętorecki za-ca dyrektora MJWPU Fot. Dorota Ł. Cichocka
  • pzrzedstwiciele WUP Warszawa Fot. Dorota Ł. Cichocka

Po raz ostatni, 16 marca br., spotkali się członkowie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjnym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Podsumowali realizację komponentu regionalnego PO KL na Mazowszu w ramach Priorytetów VI-IX.

 

Czym się zajmował podkomitet?

Monitorował wdrażanie Priorytetów VI-IX PO KL, rekomendował Instytucji Zarządzającej roczne plany działania przygotowane przez Instytucje Pośredniczące PO KL oraz analizował okresowe sprawozdania z wdrażania poszczególnych priorytetów.

 

Priorytety

W ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” udzielano wsparcia dla projektów z obszaru rynku pracy. Beneficjenci mogli skorzystać z działań aktywizacyjnych, szkoleń i doradztwa, a także otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pożyczki w ramach projektów inżynierii finansowej.

 

W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” realizowane były projekty dotyczące włączenia społecznego. Wsparcie uzyskali również klienci ośrodków pomocy społecznej i podmioty ekonomii społecznej.

 

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” to realizowanie projektów szkoleniowych oraz przekazywanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” pozwalał realizować projekty edukacyjne i rozwojowe.

 

Podsumowanie

Wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w latach 2007–2013 zaowocowało realizacją 4902 projektów unijnych o łącznej wartości 2,8 mld zł.

 

Na zakończenie obrad zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Leszek Król, podziękował członkom i ich zastępcom za udział w pracach podkomitetu.

 

Liczba wyświetleń: 261

powrót