Z regionu

Stypendia bez tajemnic

2016.06.17 13:55 , aktualizacja: 2016.06.17 14:14

Autor: Monika Wilkowska (ES), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Radomiu fot. arch. UMWM
 • uczestnicy spotkania w Radomiu fot. arch. UMWM
 • słuchacze spotkania w Radomiu fot. arch. UMWM
 • sala z uczestnikami spotkania w Radomiu fot. arch. UMWM
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Ostrołęce fot. arch. UMWM
 • uczestnicy spotkania w Ostrołęce fot. arch. UMWM
 • słuchacze spotkania w Ostrołęce fot. arch. UMWM
 • słuchacze spotkania w Ciechanowie fot. arch. UMWM
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Ciechanowie fot. arch. UMWM
 • uczestnicy spotkania w Ciechanowie oglądają prezentcaję dotyczącą stypendiów fot. arch. UMWM
 • prezentacja dotycząca stypendiów (Ciechanów) fot. arch. UMWM
 • prezentacja związana ze stypendiami (Siedlce) fot. arch. UMWM
 • potkanie informacyjno-szkoleniowe w Siedlcach fot. arch. UMWM

Za nami cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dotyczących drugiej edycji projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” i „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. O zasadach przyznawania, założeniach i oczekiwaniach dyskutowano w Wydziałach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku oraz Warszawie.

 

Dzielimy się wiedzą

Podczas spotkań (8–17 czerwca br.) zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Zofia Dembska – nadzorująca projekty stypendialne oraz przedstawiciele biur, w których są one realizowane, udzielali informacji dotyczących wymogów formalnych oraz szczegółów związanych z aplikowaniem. Głównymi adresatami przedsięwzięcia byli nauczyciele i dyrektorzy z mazowieckich szkół, którzy pełnią opiekę dydaktyczną nad stypendystami. Do ich zadań należy m.in. pomoc w opracowaniu planu edukacyjnego/zawodowego dopasowanego do zdolności, wiedzy i możliwości ucznia, motywowanie stypendysty, pomoc w poszukiwaniu źródeł wiedzy, monitoring i ocena działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu. W rozmowach wzięli też udział przedstawiciele delegatur Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz urzędu marszałkowskiego.

 

Ważne terminy

Nabór wniosków do obu projektów rozpoczął się 13 czerwca. W przypadku stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych potrwa do 30 czerwca, a w przypadku uczniów szkół zawodowych – do 1 lipca. Termin przesyłania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami upływa 15 lipca br. (decyduje data wpływu do urzędu). Środki na projekty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Zasady ogólne

Wsparcie, kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przeznaczone jest dla młodzieży uzdolnionej zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Na dodatkowe środki mogą też liczyć uczniowie szkół zawodowych, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce. Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, m.in. zakup literatury, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych czy korzystanie z Internetu.

Liczba wyświetleń: 249

powrót