Z regionu

Z Finami o gospodarce odpadowej

2015.08.21 14:15 , aktualizacja: 2015.08.24 11:51

Autor: Magdalena Śladowska (PŚ), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • od lewej dyrektor Departamentu Środowiska Tomasz Krasowski, wicemarszałek Ewa Orzełowska, Pobierz: od lewej dyrektor Departamentu Środowiska Tomasz Krasowski, wicemarszałek Ewa Orzełowska, Fot. Monika Gontarczyk
  • przedstawiciele fińskiej delegacji Pobierz: przedstawiciele fińskiej delegacji Fot. Monika Gontarczyk
  • przedstawiciele fińskiej delegacji Pobierz: przedstawiciele fińskiej delegacji Fot. Monika Gontarczyk
  • głos zabiera wicemarszałek Ewa Orzełowska, po lewej siedzi dyrektor Departametnu Środowiska UMWM Tomasz Krasowski, a po prawej siedzi Pobierz: głos zabiera wicemarszałek Ewa Orzełowska, po lewej siedzi dyrektor Departametnu Środowiska UMWM Tomasz Krasowski, a po prawej siedzi Fot. Monika Gontarczyk
  • przedstawiciele fińskiej delegacji Pobierz: przedstawiciele fińskiej delegacji Fot. Monika Gontarczyk
  • przedstawiciele fińskiej delegacji Pobierz: przedstawiciele fińskiej delegacji Fot. Monika Gontarczyk
  • slajd z prezentacji Pobierz: slajd z prezentacji Fot. Monika Gontarczyk

Wizytę w urzędzie marszałkowskim złożyła delegacja przedstawicieli Fińskiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami Stałymi, Urzędu Gospodarki Odpadami w Helsinkach oraz Fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, dyrektor departamentu środowiska Tomasz Krasowski oraz zastępca departamentu opłat środowiskowych Dariusz Klimaszewski spotkali się z gośćmi, by porozmawiać o wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w obu krajach.

 

O spotkaniu

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska zapoznała gości z kompetencjami samorządu Mazowsza w obszarze gospodarki odpadami. Ponadto podkreśliła wagę fińskich doświadczeń w kontekście rozpoczętego opracowania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu Inwestycyjnego. Konieczność sporządzenia planu inwestycyjnego zapisano w dokumentach zatwierdzonych przez Komisję Europejską tj. „Programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020”, „Umowie Partnerstwa” oraz „Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

 

Unijne wytyczne

Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa, ze środków unijnych i krajowych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych. Podczas spotkania rozmawiano także o lokalizacji zakładów do zagospodarowania odpadów, protestach społecznych związanych z funkcjonowaniem instalacji oraz efektywności selektywnej zbiórki odpadów.

Liczba wyświetleń: 797

powrót