Z regionu

„Pro Masovia” w podzięce

2015.07.30 09:50 , aktualizacja: 2015.07.31 12:28

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • marszałek Adam Struzik wręcza dyrektorowi Stanisławowi Maciejewskiemu Medal pamiątkowy „Pro Masovia” Fot. WZMiUW O/Płock
  • wdzięczni współpracownicy wręczają dyrektorowi Stanisławowi Maciejewskiemu kwiaty Fot. WZMiUW O/Płock
  • przemówienia podczas uroczystości z okazji przejścia na emeryturę dyrektora Stanisława Maciejewskiego Fot. WZMiUW O/Płock

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku Stanisław Maciejewski po 43 latach pracy zawodowej podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Za swoje liczne zasługi podczas spotkania okolicznościowego usłyszał wiele ciepłych słów i podziękowań.  Z rąk marszałka Adama Struzika otrzymał Medal pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Cenne wsparcie

Za okazywane zrozumienie i przychylność dyrektor Stanisław Maciejewski bardzo dziękował gościom uroczystości. Wśród nich znaleźli się m.in. lokalni samorządowcy i współpracownicy. Podkreślał, że to ich wsparcie motywowało go do podejmowania wielu wyzwań oraz dostarczało zawodowej i osobistej satysfakcji.

 

Podziękowania za wieloletnią pracę i życzenia na przyszłość złożył dyrektorowi m.in. marszałek Adam Struzik, który również uhonorował go Medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.

 

Pełne zaangażowanie

Dyrektor Stanisław Maciejewski od czasu ukończenia w 1972 r. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, swoją karierę zawodową związał z branżą wodno-melioracyjną na rzecz gospodarki wodnej. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy z zaangażowaniem działał m.in. na rzecz przeciwdziałania skutków powodzi. Jest inicjatorem wielu inwestycji dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak i melioracji wodnych szczegółowych.

 

Moc dokonań

Od wielu lat jest społecznie zaangażowany w prace wykonawcy Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej. Uczestniczy w tworzeniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły jako aktywny członek Zespołu Planistycznego Zlewni Wisły Mazowieckiej.  Bierze też udział m.in. w budowaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. i procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji Prawa wodnego. Organizował konsultacje społeczne np. w sprawie budowy przegrody dolinowej w miejscowości Dobrzyków (gm. Gąbin) oraz liczne spotkania informacyjne (dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego, planowanych i realizowanych działań melioracyjnych, inwestycyjnych).

 

Dyrektor Maciejewski od lat ściśle współpracuje z Regionalnym Centrum Edukacji  Ekologicznej – jest autorem licznych publikacji i projektów promujących rozwój edukacji ekologicznej. Jako ceniony projektant i rzeczoznawca służy także pomocą w opiniowaniu i redagowaniu projektów inżynieryjnych odnoszących się do gospodarki wodnej. Od września 2004 r. inicjuje i realizuje działania w ramach „Porozumienia w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck pow. Płocki”, które mają poprawić stan jezior Pojezierza Łąckiego.

 

Liczne odznaczenia

Za swoje zasługi wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Honorową Odznakę Związku Młodzieży Wiejskiej, Brązowy Medal za Zasługi Obronności Kraju, Odznakę za Zasługi dla Województwa Płockiego, Brązową Odznakę Zadłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 

Liczba wyświetleń: 308

powrót