Z regionu

Czuwają, ratują, pomagają…

2015.02.23 09:20 , aktualizacja: 2015.07.10 12:51

Autor: Radosław Strzaliński (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • herb jednostki OSP w Nowym Opolu Fot. Radosław Strzaliński
  • uczestnicy spotkania - wśród nich wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Fot. Radosław Strzaliński
  • puchary zdobyte przez strażaków z OSP Fot. Radosław Strzaliński
  • remiza strażacka Fot. Radosław Strzaliński

Ich obecność jest nierozerwalnie związana z mazowiecką historią. Jednostki ochotniczej straży pożarnej funkcjonują w niemal każdej większej mazowieckiej wsi. Początek nowego roku to dla tej organizacji przegląd działalności oraz okres sprawozdawczy.

 

Dokumentacja

Każde zebranie odbywa się według tradycyjnie przygotowanego harmonogramu. Do najważniejszych kwestii należą sprawozdania: z działalności OSP składane zarządowi przez prezesa lub osobę upoważnioną oraz finansowe, za które odpowiada skarbnik i komisji rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.

 

Wyniki

Wnioski, jakie płyną z tych danych potwierdzają znaczny wzrost znaczenia i roli jaką pełnią strażacy w lokalnych społecznościach. Najważniejsze działania dotyczą akcji pożarowych, często zdarza się, że udzielają pomocy w trakcie wypadków drogowych, organizują ruch, uczestniczą w uroczystościach rocznicowych czy pomagają w poszukiwaniach zaginionych osób. Bycie strażakiem-ochotnikiem to działalność bezinteresowna. Druhowie nie otrzymują za nie wynagrodzenia. Koszt funkcjonowania i zakupów pokrywany jest ze środków samorządowych (głównie gmin) i składek członkowskich.

 

W spotkaniach zorganizowanych w Nowym Opolu  (gm. Siedlce) oraz Radzikowie Wielkim (gm. Mordy) udział wzięli m.in. wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, z-ca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach mł. Bryg. Waldemar Rostek, władze związków gminnych OSP, samorządowcy oraz mieszkańcy.

 

Odpowiedź SWM

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podziękowała strażakom za ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. Zaznaczyła, że mimo braku wystarczającego wsparcia finansowego aktywnie uczestniczą w życiu swoich małych ojczyzn. Zapewniła jednocześnie, że zarząd województwa, doceniając współpracę z jednostkami OSP, zarezerwował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 środki, z których jednostki będą mogły sfinansować zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 

Liczba wyświetleń: 438

powrót