Z regionu

W podzięce za pomoc najmłodszym

2014.09.26 16:40 , aktualizacja: 2014.10.01 10:21

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku została doceniona. Marszałek Adam Struzik przyznał instytucji stawiającej na pierwszym miejscu dobro dzieci Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Płocka placówka otrzymała wyróżnienie podczas jubileuszu 95-lecia. Dyplomy Uznania z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz pracę na rzecz organizacji otrzymali również: Joanna Olczak, Anna Ziółkowska, Stanisława Rymarowicz, Wojciech Lewandowski.

 

Uroczystość odbyła się w piątek, 26 września w auli płockiego urzędu miasta. Odznaczenia wręczył marszałek Adam Struzik.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi bardzo aktywną i potrzebną działalność wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną, którą cechuje kompleksowe podejście do dziecka i rodziny. Zajmuje się problemami dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, którym potrzebna jest pomoc terapeutyczna. Swoją opieką otacza dzieci zaniedbane wychowawczo, aby nie ulegały dalszej demoralizacji i samodestrukcji. Świadczy też pomoc niepełnosprawnym ruchowo, upośledzonym umysłowo, niewidomym i niedowidzącym oraz psychicznie chorym.

 

Działacze TPD twierdzą, że złe wychowanie prowadzi do trudności wychowawczych, patologii, uzależnień. Dlatego organizacja angażuje się m.in. w organizację i prowadzenie placów gier i zabaw, dziecińców wiejskich, świetlic środowiskowych, kolonii zdrowotnych, imprez kulturalnych.

 

Na terenie Płocka i powiatu płockiego oraz sierpeckiego działają koła koncentrujące się na pomocy dzieciom ze środowiska wiejskiego miejscowości: Siecień, Brudzeń Duży, Zagroba, Lelice, Wyszogród.

  • Fot. arch. UMWM
  • Fot. Towarzystwo Przyjaciół...
  • Fot. Towarzystwo Przyjaciół...
  • Fot. Towarzystwo Przyjaciół...

Liczba wyświetleń: 214

powrót