Z regionu

Warto wybrać się na studia

2014.09.23 12:35 , aktualizacja: 2015.07.13 11:49

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • członek zarządu Elżbieta Lanc zachęca do udziału w studiach podyplomowych Fot. arch. MAE
  • Prezes Bartosz Dubiński przybliża zakres oferty nowego kierunku studiów Fot. arch. MAE
  • Prezes Bartosz Dubiński mówi o szczegółach kierunku Samorządowy Menedżer Energii Fot. arch. MAE
  • Uczestnicy węgrowskich warsztatów promujących kierunek Samorządowy Menedżer Energii Fot. arch. MAE

W Węgrowie w warsztatach promujących nowy kierunek studiów podyplomowych wzięła udział członek zarządu Elżbieta Lanc. Samorządowy Menedżer Energii, bo o nim mowa, powstał z inicjatywy Mazowieckiej Agencji Energetycznej i będzie realizowany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Studia kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza, pragnących zdobyć nową wiedzę z zakresu energetyki, ekologii i finansowania projektów komunalnych. Samorządowy Menedżer Energii dedykowany jest także pracownikom bądź kandydatom na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych. Studia prowadzone będą w cyklu dwudniowych zjazdów, w 2 grupach wykładowych liczących do 75 osób każda. Łączna liczba słuchaczy to 150 osób.

 

Kandydaci na studia muszą mieć wykształcenie wyższe. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) albo jednolitych studiów magisterskich.

 

Nabór na ten unikatowy w skali kraju kierunek studiów podyplomowych z zakresu energetyki, ekologii i finansowania projektów komunalnych trwa do 9 października br.

Liczba wyświetleń: 306

powrót