Z regionu

X posiedzenie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

2014.09.23 10:05 , aktualizacja: 2014.09.23 11:46

Autor: Marcin Wajda (RF), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska

O planowanych działaniach rozmawiali członkowie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. Jej dziesiąte posiedzenie, któremu przewodniczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk, odbyło się we wtorek, 22 września.

 

Podczas spotkania omówiono stan realizacji poszczególnych działań. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego zakontraktowanie środków w ramach Inicjatywy JESSICA osiągnęło blisko 100 proc. pierwotnej alokacji przekazanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Uczestnicy posiedzenia rozmawiali też o zmianach w biznesplanie i umowie wynikającej z wcześniejszej decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dokapitalizowania Funduszu Powierniczego oraz harmonogramie prac na kolejne miesiące.

 

W ramach Inicjatywy JESSICA w 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przekazaniu do Funduszu Powierniczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 blisko 160 mln zł. W wyniku wyczerpania alokacji na projekty z obszaru rewitalizacji, w maju zarząd postanowił dokapitalizować fundusz kwotą 29 mln zł.

 

W posiedzeniu rady wzięli udział jej członkowie: przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 325

powrót