Z regionu

Bydgoski Kongres Regionalistów

2014.09.15 15:05 , aktualizacja: 2014.09.26 12:35

Autor: Sylwia Sylwia Urban, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Fot. Sylwia Urban
  • Fot. Sylwia Urban

W Polsce funkcjonuje ponad 3 tys. regionalnych stowarzyszeń o różnym profilu. Zrzeszeni są w nich ci, którzy kochają swoją „Małą Ojczyznę”, miłośnicy miast lub ziemi.

 

W dniach 11–13 września br. ponad trzystu regionalistów zjechało do Bydgoszczy na swój Jubileuszowy X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych. Niezwykle gościnne miasto chlubi się najstarszym na ziemiach polskich (182 lata) Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy.

 

Uczestnicy Kongresu na kanwie referatów wybitnych polskich uczonych, zajmujących się problematyką regionalistyczną (ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Edward Chudziński, prof. Sławomir Partycki, prof. Jerzy Damrosz, prof. Danuta Konieczka-Śliwińska) dyskutowali o ruchu regionalistycznym, jego relacjach z samorządami, uwarunkowaniach funkcjonowania, a także o przyszłości regionalizmu polskiego, o której zdecydują ludzie młodzi. Przyciągnięcie tych ostatnich do organizacji jest postulatem wiodącym jeśli chcemy, by regionaliści nie stali się tylko historycznym rozdziałem społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wiodącym tematem obrad był „Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa”. W tematycznym obszarze relacji samorządów z ruchem regionalistycznym wyraziście akcentowano pozytywną wyjątkowość Samorządu Województwa Mazowieckiego w traktowaniu stowarzyszeń oraz ich reprezentacji krajowej. Oceny takie obecne były w przemówieniach lidera ruchu dr. Tadeusza Samborskiego  i innych przedstawicieli regionalizmu mazowieckiego (m.in. przedstawiciela regionalizmu kurpiowskiego Mieczysława Olendra).

 

W Bydgoszczy odbyło się także IV Walne Zgromadzenie delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, które wybrało władze ogólnopolskie: Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przewodniczącym Rady Krajowej został dr Tadeusz Samborski, a jego zastępcami Bożena Konikowska z Warszawy i Jerzy Derenda z Bydgoszczy. W skład rady krajowej weszli regionaliści reprezentujący wszystkie województwa i największe regiony naszego kraju.`

 

Spotkanie stało się również okazją do wręczenia Bożenie Konikowskiej i Mieczysławowi Olendrowi Medalu Pamiątkowego "Pro Masovia". Marszałek Adam Struzik docenił w ten sposób ich wkład w rozwój regionalizmu na Mazowszu.

Liczba wyświetleń: 567

powrót