Z regionu

„Niezwykli” w ciechanowskim muzeum

2014.09.15 12:50 , aktualizacja: 2014.09.17 15:00

Autor: oprac. Elżbieta Kownacka UMWM Delegatura w Ciechanowie, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Fot. Muzeum Szlachty...
  • Fot. Muzeum Szlachty...
  • Fot. Muzeum Szlachty...
  • Fot. Muzeum Szlachty...

Lata wojny i okupacji oraz przeżycia mieszkańców Warszawy przybliżyła w piątek, 12 września Lucyna Janikowa. Tego dnia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się promocja jej książki oraz tematyczna prelekcja.

 

Lucyna Janikowa jest autorką książki pt. „Niezwykli”. Znajdują się w niej zarysy portretów indywidualnych i zbiorowych bohaterów, którzy w najtrudniejszych warunkach – zniewolenia narodowego i społecznego  – starali się czynić dobro. O bohaterach Powstania Warszawskiego, przeżyciach mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy AK podczas wojny i okupacji autorka opowiadała również podczas prelekcji pt. „Wolni wśród barykad”. Na spotkaniu nie zbrakło rodziny, znajomych i przyjaciół oraz harcerzy.

 

Lucyna Janikowa jest emerytowaną nauczycielką w Zespole Szkól Rolniczych im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie. W latach okupacji niemieckiej uczestniczyła w konspiracji w sekcji Wojskowej Służby Kobiet jako żołnierz NSZ-AK. Od lipca 1946 r. rozpoczęła pracę w Powiatowym Biurze Rolnym w Ciechanowie na stanowisku powiatowej instruktorki KGW. W tym czasie kontynuowała swoje wykształcenie w systemie 5–letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie pedagogiki i filologii polskiej.

 

Od 1952 r. na stałe związała się z Gołotczyzną i szkołami rolniczymi „Bratne” jako nauczycielka języka polskiego. Dla młodzieży organizowała również rozmaite formy zajęć o charakterze wychowawczym (wieczornice, wycieczki, obozy wędrowne), które miały wzbudzić w nich zainteresowanie naszym dziedzictwem kulturowym.

 

Przez wiele lat pisała artykuły do czasopism i gazet, zarówno miejscowych, jak i krajowych. Od 20 lat pisze do „Gazety Sołeckiej” o życiu i problemach wsi polskiej przed wojną w latach okupacji i po wojnie, o wybitnych działaczach ludowych, konspiracyjnej działalności niepodległościowej i prześladowaniu jej uczestników przez gestapo i reżim komunistyczny.

 

Wydała również książki (np. „Z buntem przez życie”, „Nieodrodna córka”, „Pułkownik Wara”) poświęcone m.in. nieprzeciętnym postaciom, wielce zasłużonym w dziedzinie społecznej, niepodległościowej i oświatowej.

 

Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyż AK, tytuł Zasłużonego Nauczyciela RP, Laur Ciechanowski za 2005 r.

Liczba wyświetleń: 383

powrót