Z regionu

Święto w Golądkowie

2014.09.08 13:40

Autor: Martyna Kamińska (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Wykształcił i wychował tysiące uczniów. W sobotę, 6 września świętował Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Za swoją działalność placówka otrzymała Dyplom Uznania, który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył radny Witold Chrzanowski.

 

Dyplomy z podziękowaniem za pracę wychowawczo-dydaktyczną i zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły dostało również jej 14 pracowników: Krzysztof Nuszkiewicz, Aneta Wierzbicka, Eliza Dembe-Stańczak, Sławomir Bloch, Wioletta Pychewicz, Ewa Chrzanowska, Ewa Bloch, Anna Paź, Dorota Kornacka, Marianna Buźniak, Justyna Cieślak, Jolanta Błońska, Katarzyna Łebkowska, Hanna Karłowicz.

 

Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystości zorganizowanej w związku z jubileuszem placówki. W tym roku przypada 90 lat jej istnienia. Warto wspomnieć ludzi, którzy mieli swój wkład w rozwój i funkcjonowanie szkoły. Do nich można zaliczyć dyrektorów: K. Muraszkę, E. Mioduszewskiego, W. Kotkowskiego, Sz. Gogolewskiego i obecnego dyrektora A. Fabisiaka, jak również kierowników internatu: J. Ciemniewicz, D. Godlewską, S. Miłoszewską, I. Witkowską, M. Mieszkowskiego, W. Rembeckiego, L. Koprowskiego. Do rozwoju szkoły przyczynili się nauczyciele i wychowawcy internatu, księża,  pracownicy administracji i obsługi. Pomocą placówce zawsze służyli też rodzice uczniów, wspierając ją materialnie i organizacyjnie.

 

Wizytówką szkoły jest Zespół Pieśni i Tańca, który swoimi występami uświetnia wiele szkolnych i lokalnych uroczystości. Przez wiele lat w szkole działały różne organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań, m.in. ZMW, LOP, ZHP, LOK, ZSMW, ZSMP, TPPR, PCK, Koło Zootechnika, Kabaret, Koło Fotograficzne, Koło Recytatorskie, Koło Uprawowców. Do tej pory aktywny jest klub „Przyjaciele Europy”.  

 

Uczniowie biorą udział w wielu akcjach, konkursach i olimpiadach odnosząc sukcesy. Młodzież wraz z nauczycielami uczestniczy w akcjach, np.: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” czy „Góra Grosza”. Od kilku lat włączają się w akcje honorowego krwiodawstwa przeprowadzane z inicjatywy PCK w Pułtusku. Niektórzy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie za wysokie średnie ocen uzyskują stypendia naukowe przyznawane m.in. przez Prezesa Rady Ministrów. Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie może się także poszczycić dużą liczbą nauczycieli dyplomowanych.

 

W uroczystości wziął udział m.in. europarlamentarzysta Jarosław Kalinowski.

  • Fot. ZSCKR w Golądkowie
  • Fot. ZSCKR w Golądkowie
  • Fot. ZSCKR w Golądkowie
  • Fot. ZSCKR w Golądkowie

Liczba wyświetleń: 816

powrót