Z regionu

Jubileusz płockiego stowarzyszenia

2014.09.02 08:00

Autor: Martyna Kamińska (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej liczy już 25 lat. Za zaangażowanie na rzecz kształtowania i podnoszenia kultury życia małżeństwa i rodziny organizacja oraz jedenastu jej działaczy zostało wyróżnionych Dyplomami Uznania. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, 30 sierpnia, wręczył je dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Michał Twardy.

 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Płocku pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery. Po niej nastąpiła część oficjalna, podczas której zostały wręczone odznaczenia.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej powstało w 1989 r. w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II o zaangażowanie katolików świeckich w życie społeczne. Było to pierwsze takie stowarzyszenie w Polsce, które z biegiem czasu stało się wzorem dla kolejnych tego typu organizacji w innych diecezjach. Płockie stowarzyszenie jest również prekursorem pierwszych w kraju nowych, prorodzinnych inicjatyw, takich jak Samorządowa Komisja ds. Rodziny oraz Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Mazowieckim.

 

Do zadań stowarzyszenia należy m.in. kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego, działalność charytatywna, organizacja wypoczynku, a także praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Organizacja działa też na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin, ochrony życia i zdrowia. Podejmuje przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, inicjuje i czynnie wspiera wszelkie formy aktywności społecznej.

 

Swoje cele i zadania realizuje poprzez niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, szczególnie ubogim, wielodzietnym i zagrożonym przez współczesne choroby społeczne. Prowadzi też m.in. poradnie rodzinne, świetlice środowiskowe, organizuje festyny, letnie kolonie oraz zabawy choinkowe dla dzieci z ubogich rodzin.

 

W spotkaniu wziął udział m.in. starosta płocki Michał Boszko.

 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...
 • Fot. Stowarzyszenie Rodzin...

Liczba wyświetleń: 340

powrót